Sākums ZNMO
Adrese  Projekta vadītājs
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Blaumaņa iela 27,
Jēkabpils,
LV 5201

Valerjans Vizulis
Tālrunis: 65237550
e-pasts: valerjans.vizulis@edu.jekabpils.lv