Skolas himna

Skaidrītes Pugačas vārdi un mūzika

Dienas kā gājputni steidzas,
Sapņi un ilgas līdzi tiem trauc.
Skola, Tu dodi man spārnus,
Lai pacelties spēju gājputniem līdz.

Piedziedājums:

Jo Tevī spēku es smeļu,
Krāju un ceļā ņemu sev līdz,
Uz to zvaigzni, augšup kas sauc arvienu.
Skola, izsīkt man neļauj,
Veldzi no Tevis kā no avota dzert,
Manā sirdī vārds Tavs uz mūžu ierakstīts.

Mirkļus virtenē veru,
Gadi kā stīgas dvēselē skan.
Saknes dziļi atstātas Tevī,
Un daļa no manis šai dziesmā lai skan.