Sākums Skola

Metodiskās padomes (MP) sastāvs 2020./2021.m.g.

 1. Skaidrīte Ozoliņa – direktora vietniece, MP vadītāja
 2. Valerjans Vizulis – ģimnāzijas direktors
 3. Rita Kļaviņa – direktora vietniece izglītības jomā
 4. Malda Dilbeka – bibliotēkas metodiķe
 5. Anita Grigaloviča – bibliotēkas vadītāja
 6. Dace Druveniece – direktora vietniece ārpusstundu darbā
 7. Biruta Lasmane – direktora vietniece informātikas jautājumos, MJ vadītāja
 8. Sarmīte Vilcāne – matemātikas skolotāja
 9. Edīte Vārna – MJ vadītāja
 10. Kristīne Modnika – MJ vadītāja
 11. Silvija Tumanova – MJ vadītāja
 12. Kārlis Klišāns - MJ vadītājs
 13. Zaiga Vēvere – MJ vadītāja, mācīšanās eksperte
 14. Inga Saulīte – MJ vadītāja, arodkomitejas priekšsēdētāja
 15. Dagnija Vībāne – MJ vadītāja
 16. Inga Ermansone – latviešu valodas skolotāja
 17. Anita Vītola – latviešu valodas skolotāja, MJ vadītāja
 18. Leontīna Vizule – matemātikas skolotāja
 19. Inese Rāviņa - MJ vadītāja
 20. Santa Grigorjeva - MJ vadītāja
 21. Dace Seglēre - MJ vadītāja

Metodisko komisiju sastāvs, to vadītājas apstiprinātas pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 28. augustā.

Skolotāju sadalījums mācību jomās