Sākums Skola
Parlaments Logo  2022./2023. mācību gadā skolas parlamenta prezidente - Elīza Koļesinska, parlamenta prezidentes vietnieki pamatskolā - Anete Gogule un Francis Laizāns, parlamenta prezidentes vietniece vidusskolā - Diāna Mierture.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamentā darbojas radoši un aktīvi ģimnāzijas skolēni gan no vidusskolas, gan pamatskolas klasēm. Parlamenta atbalsta persona ir direktora vietniece Dace Druveniece.

Skolēnu parlamenta galvenie uzdevumi ir uzlabot skolas dzīvi skolēniem, skolotājiem un arī skolas darbiniekiem. JVĢ skolēnu parlaments organizē dažādas akcijas, pasākumus un uzklausa skolēnu domas par to, kas skolā jauns ieviešams un nepieciešams un kas būtu jālikvidē.Katra mācību gada sākumā parlaments organizē jauno parlamentāriešu uzņemšanu savā pulkā. Ja arī Tu vēlies kļūt par vienu no mums, tad mācību gada sākumā droši nāc uz atlasi! Protams, jebkurš skolas skolēns drīkst ierasties uz parlamenta sēdēm, jo visas mūsu sēdes ir atvērtas klausītājiem un mēs uzklausīsim jebkuru ierosinājumu.Ikviens aicināts rakstīt parlamenta prezidentei Elīzai Koļesinskai vai jebkuram parlamentārietim E-klases pastā. Droši raksti! Mēs gaidīsim jūsu vēstules un ieteikumus!

Elizakolesinska Dianamierture Alisemaisaka Dacedruveniece
Elīza Koļesinska (12.b, parlamenta prezidente)

"Nekad nepadodies, jo lielām lietām ir vajadzīgs laiks."

Esmu mērķtiecīga un rūpīga. Darbus cenšos paveikt līdz galam un kvalitatīvi. Kā arī patīk ceļot, ieraudzīt jaunas vietas un iepazīt jaunas kultūras.

Diāna Mierture (12.b, parlamenta prezidentes vietniece)

"Sirds un dvēsele ir vērtīgākas par visām pasaules bagātībām."

Esmu zinātkāra jauniete. Man patīk iepazīt cilvēkus, ar tiem sadarboties un patīk atklāt arvien jaunas idejas un skatupunktus. Brīvajā laikā lasu grāmatas, pavadu laiku dabā, attīstu savas valodu prasmes un muzicēju.

Alise Maisaka (11.c)

"Domā, izsakies, ierosini, iesaisties, esi aktīvs!"

Esmu ļoti daudzpusīgs cilvēks. Esmu aktīva un cenšos iesaistīties dažādos pasākumos un aktivitātēs. Visbūtiskākais, man šķiet, ir iegūt dažādus priekšstatus un  pieredzi visdažādākajās jomās. Skatos uz pasauli ar atvērtu skatu  un uzņēmības pilnu nostāju. Mani iedvesmo grāmatas un mūzika.

Dace Druveniece (direktora vietniece un parlamenta atbalstītāja)

"Dzīvo krāsaini! Viss notiek tā, kā tam jānotiek."

Esmu dzimusi rudenī. Mani priecē  visas košās rudens koku krāsas! Man patīk iet kopā ceļu ar tiem, kam zeltaini smaidi, sārta piere no idejām, acīs deg zaļa neatlaidība, reizēm piezogas oranži brūngans nogurums, jo visa kā ir daudz..., bet zinu - pēc laika uzlec jauna un koši dzeltena ieceru saule. Un mēs ejam tālāk...

Evelinapavlovica Katrinakotovica Sarakellere Andadombrovska
Evelīna Pavloviča (11.c)

"Esi patstāvīgs un pārstāvi sevi godam!"

Visērtāk jūtos savā nelielajā draugu lokā, esmu atvērta jaunām idejām, taču mīlu pārdomātību un konkrētību, pirms tās realizējam. 

Katrīna Kotoviča (10.b)

"Esi laimīga!"

Esmu dzīvespriecīga un aktīva jauniete, kas dievina visu, kas ir saistīts ar mūziku. Iesaistos visur, kur vien varu. Esmu “daru visu” persona. Patīk smaidi, smiekli, košas krāsas un apskāvieni. Ļoti garšo šokolāde. 3 vārdos sevi nosauktu par burvīgu, skaļu un mērķtiecīgu. Ļoti patīk arī sekot līdzi sportam. 

Sāra Kellere (10.c)

"Bieži grūtības vienkāršos cilvēkus sagatavo neparastam liktenim."

Pozitīva, pārliecināta, draudzīga -  ir tieši tie vārdi, kurus izmantotu, lai aprakstītu sevi. Mans pozitīvisms ar entuziasma skaidiņām ikdienā ir viens no lielākajiem iedvesmotājiem palikt motivētai izaicinājumos, ar kuriem saskaros. Mana pārliecība par sevi dod man iespēju iepazīt tuvāk savas spējas, kā arī vienlaikus atskārsmi, ka vienmēr būs iespēja uzzināt vairāk. 

Anda Dombrovska (10.c)

"Tas ir normāli zaudēt cilvēkus, bet nav normāli zaudēt sevi viņu dēļ!"

Esmu pabeigusi mākslas skolu. Brīvajā laikā spēlēju ģitāru, apmeklēju kultūras pasākumus. Paralēli mācībām strādāju un mācos skatuves tehnikas apkalpošanas jomā.

Francislaizans Anetegogule Esterepazuha  
Francis Laizāns (9.b)

"Dzīvot tagadnē un nākotnē, nevis pagātnē." 

Es esmu aktīvs, radošs un čakls. Brīvajā laikā es iesaistos gan skolas, gan Jēkabpils jauniešu dzīvē un arī daudz mācos. 

Anete Gogule (9.b)

"Dzīvei bremžu nav."

Estere Pazuha (7.a)

"Nedomā par jau notikušo, bet turpini iet uz priekšu."

Es esmu radoša, aktīva, mērķtiecīga un man interesē māksla.