Sākums Skola

Pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpildirektora rīkojuma informācijai jābūt pieejamai šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/budzets/atlidziba/aprekinatais-atalgojums