28
Dec
Noskaidrots Ģimnāzists un Ģimnāziste 2013
Biruta Īsā saite

Katru gadu decembra sākumā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni nonāk priecīgu satraukumu gaidās, jo zina – tuvojas skolas konkurss „Ģimnāzists un Ģimnāziste”. Konkurss skolēniem vienmēr raisījis lielu interesi, jo, mijoties konkursa dalībnieku atraktivitātei un organizatoru izdomai, gala rezultāts līdz šim vienmēr izdevies labs – skatītājiem baudāms.
Šis gads nav bijis izņēmums, jo arī šogad konkursā piedalījās 10 aktīvi, atraktīvi, daudzpusīgi un erudīti vidusskolas klašu skolēni - Signe Skutele, Rolands Fedotovs, Kristiāna Rode, Artūrs Agapovs, Santa Miezīte, Matīss Grahoļskis, Dana Pole, Aleksandrs Gargažins, Elīna Aļeiņikova un Emīls Volgasts. Viņi pieņēma izaicinājumu un kļuva par šī pasākuma galveno daļu – konkursa dalībniekiem, zinot, ka ceļš līdz mērķim nebūs viegls. Dalībniekiem viss novembris pagāja garos mēģinājumos, iestudējot deju, dziesmu popūriju  un priekšnesumus. Lai arī darbs bija grūts, kā vēlāk atzina dalībnieki, – šis laiks viņu dzīvē bijis ļoti piepildīts.
Konkursa gaitā dalībniekiem bija jāveic dažādi pārbaudījumi. Viens no tiem - pa pāriem jāizveido mājasdarbs, kurā atspoguļotos dalībnieku talanti un prasmes, pārtopot par dažādiem multfilmu tēliem, jo šī gada konkursa tēma bija animācijas filmas. Tika pārbaudīta arī dalībnieku fiziskā sagatavotība, erudīcija un atjautība, komunikācijas prasmes un spēja sadarboties.
Konkursa dalībnieki rādīja labu sniegumu, taču pārbaudījumus vērtēja stingra žūrija: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors – Valerjans Vizulis, direktora vietniece audzināšanas darbā un šī pasākuma koordinatore – Dace Druveniece, skolotāju pārstāve – Silvija Tumanova, vecāku pārstāve - Ilona Mitre, „Swedbank” Jēkabpils filiāles pārstāve – Evija Apsīte, „Ģimnāziste 2012” – Zaiga Birste un „Ģimnāzists 2012”- Artis Miglāns. Žūrija nebija vienīgie vērtētāji – savu simpātiju izvēlējās arī skatītāji un JVĢ skolotāji.
Vērojot konkursa dalībniekus, žūrija atzina, ka noskaidrot uzvarētājus nav bijis viegli, jo katrs dalībnieks atšķīries ar ko unikālu, tomēr ilgu sarunu rezultātā tika nolemts, ka „Ģimnāziste 2013” ir Elīna Aļeiņikova un „Ģimnāzists 2013” ir Emīls Volgasts. Skatītāju „Simpātijas” titulu ieguva Kristiāna Rode un Aleksandrs Gargažins. Arī skolotāji, izvērtējot saskarsmi ar dalībniekiem ikdienā, viņu attieksmi pret mācībām un citām skolas aktivitātēm, izvēlējās atbilstošākos titula “Skolotāju simpātija” ieguvējus. Skolotāju balvu ieguva Elīna Aļeiņikova un Rolands Fedotovs.
Par tradīciju jau kļuvis, ka pasākumu apmeklē arī dalībnieku un organizatoru vecāki, pārējie ģimenes locekļi, radi un draugi. Šoreiz viedokli par redzēto vaicājām vecāku pārstāvei Ilonai Mitrei. Viņa atzīst: „Šādi konkursi noteikti skolā ir nepieciešami, un tā ir viena no jaukākajām tradīcijām ģimnāzijā. Mūsu bērni ir drosmīgi, radoši jaunieši, kas prot parādīt sevi, spēj pārvarēt uztraukumu un radīt pozitīvas emocijas skatītājiem. Šeit jāsaka liels paldies visiem skolotājiem, direktoram, vecākiem un jauniešiem, kuri rūpējas par tradīciju kopšanu, atbalsta un organizē šādus pasākumus.”

DSC 2359  Savukārt mēs, organizatori, atzīstam, ka esam guvuši lielisku pieredzi, esam gandarīti ar paveikto, un tāpēc lielu paldies vēlamies teikt mūsu ikgadējiem atbalstītājiem –„Swedbank” Jēkabpils filiālei, kā arī pārējiem sponsoriem: SIA ”LailaP”, veikaliem „Estella” SIA „Lilija LRT”, Saeimas deputātam Vladimiram Reskājam, Bērnu jauniešu centram par aizdoto aparatūru, skolotājai Dacei Druveniecei par idejām un atbalstu organizēšanā, kā arī tehniskajiem darbiniekiem – Paulam Rutkovskim, Jānim Druveniekam, Dāvidam Miezākam, Rūdolfam Studānam un Rihardam Leitānam! Paldies Elizabetes vecmāmiņai un Elīnes mammai par gardajām tortēm! Un, protams, vislielākās pateicības aktīvajiem dalībniekiem, kuri nebaidījās piedalīties un parādīt sevi! 

 „Ģ&Ģ 2013” dalībnieku un organizatoru vārdā, Elizabete Mitre