3
Apr
Godam esam aizvadījuši konkursu “Nocel jumtu!” 2017
Biruta Īsā saite

31.martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-11.klašu kolektīvi (vairāk kā 430 jauniešu) pulcējās KKN uz ikgadējo projektu dienu – pasākumu „Nocel jumtu!”.

Tradicionāli šī diena iesākas ar 3 minūšu mēģinājumu katrai klasei uz lielās, profesionāli aprīkotās KKN skatuves. Pēc īsajiem mēģinājumiem sākas pasākums, kurā katra klase demonstrē citiem savu sagatavoto mājasdarbu – radošu priekšnesumu.

Šogad pasākumam tika izvēlēta tēma ”Mēs jums parādīsim…”, kuru katra klase radoši papildināja. Tā kā šis Latvijā ir pašvaldību vēlēšanu gads, pasākums aizritēja pirmsvēlēšanu kampaņas noskaņās. Katrai klasei savā mājasdarbā bija jāakcentē viens aizvadītā gada notikums klases, skolas, pilsētas vai valsts mērogā. Pasākuma tematikai atbilstošā gaisotnē pasākumu vadīja ģimnāzijas skolēnu parlamenta vadītāja Anete Patrīcija Pavlova un Oskars Otomers.

32965929763 Bc188743a3 O Klašu kolektīvu sagatavotie mājasdarbi bija tikpat dažādi kā mūsu dzīves epizodes – gan jautri, asprātīgi, smieklīgi, gan nopietni, problēmas akcentējoši un audzinoši. Izpildījuma spektrs – plašs! Dejas, dziesmas, akrobātiski demonstrējumi, dzejas deklamācija, kustību teātris, skeču iestudējumi un visa iepriekšminētā mikslis – katra spējām un iecerēm atbilstoši.

Klašu un audzinātāju kopīgi veidoto sniegumu vērtēja skolēnu parlamenta uzaicināta žūrija, kura pēc katra priekšnesuma sniedza mutisku vērtējumu, bet beigās nosauca savu – žūrijas simpātiju, piešķirot šo titulu 1/3 klašu kolektīvu no kopējā dalībklašu skaita. Šogad žūrijā bija BJC darbinieces L. Ražinska un S. Stikāne, ģimnāzijas direktora vietnieces R. Kļaviņa un D. Druveniece, psiholoģe L. Ščadro un ģimnāzijas absolventi I. Druveniece un M. Priekulis.

Žūrijas simpātijas ieguva šādi klašu kolektīvi: 10. b klase un audz. Anita Vītola, 11.c klase un audz. Kristīne Modnika, 8.b klase un audz. Inna Eiduka, 10.d klase un audz. Ingrīda Feldmane, 8.a klase un audz. Anita Vanaga, 7.a klase un audz. Anita Šteinberga.

Skatītāju simpātiju vienmēr nosaka skolēni paši, balsojot par tās klases priekšnesumu, kas patika visvairāk. Par skatītāju simpātijām kļuva 10.c klase un audz. Anita Grigaloviča, 7.d klase un audz. Aivis Kokins.

Galvenās balvas – „Nocel jumtu!” ceļojošo kausu un torti - iepriekšējā gada ieguvējklases pasniedz tiem, kas, viņuprāt, šogad bijuši vislabākie!

Torti “Nocel jumtu!” ieguva 11.a klase un audz. Aīda Koļesinska, bet ceļojošais kauss “Nocel jumtu!” jeb galvenā balva nonāca 10.a klases un audz. Ingas Purviņas rokās.

Šis lielais skolas pasākums nu ir godam garām! Saku lielu paldies visiem 7.-11. klašu kolektīviem un audzinātājiem par ieguldīto darbu un skaisto, baudāmo sniegumu. Tas nesis dalībniekiem jaunu pieredzi, paplašinājis individuālās un kolektīvās uzdrīkstēšanās amplitūdu, ļāvis piedzīvot sarežģīto procesu, ko sevī ietver ikvienas radošas idejas realizācija. Skatītāji baudījuši prieka, smieklu, pārdomu un pārsteiguma mirkļus, tāpēc dalībnieki var justies gandarīti par kopīgi paveikto.

Pasākuma organizēšanā iesaistītie jaunieši - D. Stivriņa, P. Ondzule, A. P. Pavlova, O. Otomers, L. Bārbale, P. Fonaberga, E. Rimicāns, S. Šūmakere, D. Broks u.c. - arī guvuši jaunu pieredzi gan pasākuma plānošanā un realizācijā, gan praktiskos ar tehniku saistītos jautājumos, sadarbojoties ar KKN tehniskajiem vīriem E. Bārbalu un P. Kaņepu, kas palīdz šai pasākumā klasēm ar gaismu un skaņu. Paldies viņiem un pārējiem KKN darbiniekiem un administrācijai par sadarbību!

Apbalvošanas laikā žūrijas pārstāvju – skolas absolventu – paustie atzinīgie vārdi par klašu snieguma augsto līmeni, neviltotais prieks par pasākuma kopējo noskaņu un jauniešu un skolotāju sadarbību apliecina šī pasākuma vērtību – gan katram tā dalībniekam individuāli, gan katrai klasei kā kolektīvam, un, protams, visai skolai.

Paldies Dāvim Brokam (11.a) par foto! https://flic.kr/s/aHskS1k3iY

d.v. D.Druveniece