Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
23
Jan
JVĢ skolēnu komanda piedalās Kultūras Kanona konkursa radošajā seminārā LNB
ivetao Īsā saite
Kanona Sem 1   2023. gada 13. janvārī plkst. 10.00 – 17.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotā Latvijas Kultūras kanona konkursa seminārs 2. kārtas dalībniekiem. Tajā piedalījāmies arī mēs – JVĢ komanda - Elīna Glaudiņa (10.c), Rendijs Ziediņš (10.a) un Diāna Mierture (12.b) kopā ar skolotāju Elgu Skrebeli. Radošajā seminārā „Protesta formas un izpausmes laikmetīgajā mākslā” konkursa rīkotāji piedāvāja skolēniem kultūras un radošā sektora profesionāļu lekcijas par mākslas un protestu lomu sabiedrībai nozīmīgu problēmu aktualizēšanā, kā arī par sociālā aktīvisma izpausmes formām mākslas darbos un kultūrtelpā.

Seminārā karikatūrists Gatis Šļūka mūs iepazīstināja ar sava darba specifiku, kā arī ilustrēja protesta jautājumu atspoguļojumu caur savām karikatūrām. Karikatūras bija par vairākām tēmām, piemēram, politiku, dabas aizsardzību, tās parādīja, kā protestā atrast ironiju un humoru. Viņš mums pastāstīja par sava darba ikdienu, kā arī par plaģiātu problēmām sociālajos tīklos.

Žurnālists un televīzijas raidījumu veidotājs Guntis Bojārs stāstīja par veidiem, kā ikdienas norisēs pamanīt, izcelt un runāt par neviennozīmīgo. Par piemēru izmantojot savas komandas veidotos raidījumus “Aizliegtais paņēmiens”, viņš runāja par “iefiltrēšanos vidē” pētāmās problēmas nolūkā, iedrošināja izmēģināt pat visdumjākās idejas, jo, tās realizējot, vienalga vienmēr varēs kaut ko iemācīties.

Biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja Antonija Skopa mācīja mums par to, kā nezaudēt savu balsi un dažādām protesta formām, kas ļauj vēstījumam efektīvāk sasniegt auditoriju. Kā piemēri tika minēti projekti „Prieka un drosmes vasara”, „Zaļgalvis” un „Satori”.

Kanona Sem 2 Kanona Sem 4

Par neērtajām tēmām laikmetīgajā mākslā stāstīja jaunā un atraktīvā māksliniece Ieva Stalšene. Bija interesanti klausīties par viņas daiļradi, uzzināt par pieredzi, veidojot dažādas protesta akcijas, piemēram, “Latvijas Mākslas Brīvības bēres”. Daži pārdomu un diskusiju vērti citāti no viņas uzstāšanās:

“Mākslai jābūt nevis ilustratīvai, bet gan jāpauž ideja metaforās. Māksliniekam jāglezno nevis skaisti, bet gan gudri. Laikmetīgās mākslas ideāls – maiguma un brutalitātes konsenss.” “Viss, ko es daru – es provocēju svešu kaunu. Latviskums mākslā nereti izslēdz brīvību mākslā. Nacionālisms nav mana tēma. Mēs neesam iekļaujoša sabiedrība, tāpēc mums jābūt kultūrpolitikai, kas to risina. Es kā māksliniece to nerisināšu, bet es varu rosināt sabiedrībā diskusiju par to.”

Režisors Matīss Kaža izklāstīja jaunības un pretstāves tēmu Latvijas kino, iepazīstināja ar sevis veidotām filmām, to sižetiem un vēstījumiem.

Kanona Sem 5 Kanona Sem 3    

Dramaturģe un režisore Krista Burāne informēja mūs par iespējām pārvērst pilsoniskās aktivitātes mākslā, pastāstīja par savu pieredzi sakarā ar savas pilsētas vides problēmām un protestēšanu.

Piesātinātā darba un diskusiju gaisotnē aizritēja visa diena - radošās darbnīcas vēl turpinājās pēc plkst. 17.00! Taču nevar nepieminēt, ka trauksmainais 13. datums - piektdiena - Jēkabpilī sakrita ar X stundas izsludināšanu un ģimnāzijas evakuāciju sakarā ar plūdu draudiem. Ziņu par to mēs saņēmām, iebraucot Rīgā, īsi pirms semināra sākuma Nacionālajā bibliotēkā, tāpēc, jāatzīst, visas dienas garumā uzmanība dalījās starp notiekošo seminārā un mājās Jēkabpilī. Katram no mūsu komandas šis seminārs atmiņā palika ar kaut ko savu, taču kopumā jāatzīst, ka šī bija vienreizēja iespēja izglītoties un mācīties par protesta formām caur mākslu, iepazīt citu protestētāju pieredzi, uzzināt par protestēšanas veidiem, nozīmi, ietekmi uz sabiedrību. Tas noteikti ļāva labāk izprast un apdomāt komandai veicamo mājas darbu uz konkursa 3. kārtu.

Komandas vārdā - Elīna Glaudiņa 10.c