6
Jūn
Maijas Noras Tabakas izstādē “Iedomu prieks”
Biruta Īsā saite
Manss 10B 03
vairāk mirkļus var aplūkot saitē: /ej-uz/51254
31.maijā pēc sirsnīga pasākuma klasē kopā ar audzinātāju Daci Druvenieci vēl reizi šajā mācību gadā bagātinājām sevi ar Latvijas kultūru. Devāmies uz mākslas galeriju “MANS’S”. Šobrīd tur baudāma apburoša Maijas Tabakas darbu izstāde “Iedomu prieks”. Pārdomātība katrā krāsā, katrā elementā, katrā triepienā. Maijas Tabakas darbos nejaušību nav. Detalizētu un neskaidru, spilgtu un gaismu slāpējošu laukumu mija radīja sajūtu un pārdomu plūsmu, kas satecēja stāstā. Tas reizēm bija tikai nojaušams vai atklājās neapzinātu emociju veidā. Šādos gadījumos mums palīdzēja galerijas un izstāžu kurators Ivars, aizrautīgi pastāstot par gleznu nozīmi. Audzinātāja deva uzdevumu – katram izvēlēties vienu gleznu, kas īpaši uzrunā, un pie tās nofotografēties. Redzot klasesbiedru mīļākās gleznas, atklājās mūsu dažādās gaumes, bet varbūt gleznas izvēlējāmies pēc tā mirkļa sajūtas… Vai nav pārsteidzoši, ka tikai mēs, cilvēki, spējam saprast un just, stāstīt un aizkustināt caur krāsām, triepieniem? (Agnese Zvaigzne-Elksnīte)

10.klasi noslēdzot, skolotājas mudināti, devāmies uz galeriju “MANS’S”. Tur šobrīd izstādīti leģendārās latviešu mākslinieces Maijas Tabakas darbi, kas savā unikalitātē ne tikai iedvesmo, bet arī raisa pārdomas par mākslas patieso spēku. Tur tas IR jūtams. Bijām stāvā sajūsmā! Emocijas, kas pārņem, raugoties šķietami it kā vienkāršajās un saprotamajās gleznās, ir neaprakstāmas. Noteikti iesaku katram izmantot iespēju un apskatīt fantastisko kolekciju! Ir vērts! (Elīza Zandberga)

Galerijas apmeklējums bija tieši tas, kas vajadzīgs pirms garā vasaras brīvlaika. “Mansā” bija jauna izstāde, kurā apskatāmas mākslinieces Maijas Noras Tabakas skaistās un interesantās gleznas. Ar prieku gāju, skatījos, rūpīgi pētīju gleznas. Meklēju savējo – man tuvo… Šis bija māksliniecisks un skaists skolas gada noslēgums! (Līga Andersiņa)

Pēdējā mācību gada dienā pēc liecību izsniegšanas un pasēdēšanas pie kopīga klases svētku galda devāmies uz mākslas galeriju “Manss” apskatīt Maijas Noras Tabakas gleznu personālizstādi. Dažas no viņas gleznām biju jau iepriekš redzējusi, bet lielāko daļu redzēju pirmo reizi. Darbi tiešām bija ļoti skaisti! Ar košām krāsām un dažādiem motīviem, bet lielākajai daļai gleznu vienojošais elements bija cilvēki. Daļā gleznu konkrēti cilvēki bija iekļauti vairākkārt, piem., aktrise Regīna Razuma, bet daļā gleznu bija redzams kāds cits cilvēks. Dažos no gleznā iekļautajiem cilvēkiem saskatīju līdzību arī ar sevi, varbūt pat ne tik daudz izskatā, bet gan tajā vidē, kurā tie atradās. Visu izstādes laiku brīnījos, kā māksliniece 85 gadu vecumā aizvien tik labi glezno. Manuprāt, bija ļoti vērtīgi apmeklēt šo izstādi! (Kate Dreimane)

Gada izskaņā ar klasi apmeklējām mākslas galeriju „MANS’S”, kurā bija izstādīta Maijas Tabakas darbu kolekcija. Izstāde bija patiešām iespaidīga, demonstrējot mākslinieces izcilās spējas un unikālo stilu. Maijas Tabakas gleznas ir spilgtas un emocionāli piesātinātas, ar spilgtiem krāsu kontrastiem un bagātām detaļām. Viņas darbos varēja saskatīt gan cilvēku figūras, gan arī dabas elementus, kas bieži vien saplūst vienā harmoniskā veselumā. Katrs darbs bija kā atsevišķs stāsts, kas aicina skatītāju izpētīt un interpretēt mākslinieces vēstījumu. Īpaši piesaistīja gleznas, kurās bija attēlotas sievietes dažādās emocijās, rādot dažādas grimases. Šīs gleznas izstaroja spēcīgu enerģiju un radīja dziļas pārdomas par cilvēka iekšējo pasauli. (Dārta Ukrina)

Pēdējā skolas dienā mēs apmeklējām galeriju “Mans's”. Man ļoti patika apskatīt M. Tabakas gleznas, klausīties, kas un kāpēc tajās attēlots. Es biju šokā par to, ka māksliniece 85 gadu vecumā joprojām var uzgleznot tik lieliskas, emocionālas gleznas. Viņas darbos bieži vien sastopamas spilgtas krāsas un sarežģītas kompozīcijas, kas izsaka gan mākslinieces personīgās sajūtas, gan plašākus cilvēka dzīves aspektus. Katrs darbs ir kā logs uz citu pasauli, kurā skatītājs var iegrimt un atrast savu interpretāciju un emocionālo saikni. Manuprāt, tas bija labs veids, kā pavadīt pēdējo skolas dienu kopā ar klasi. (Elvita Bilinska)

Prieks par jauniešiem, kas ļaujas mākslas valdzinājumam, bagātina sevi, atšifrējot mākslas darbu uztveres nianses un daudzpusību, ielūkojas, jūt, interpretē…

Paldies mākslas galerijas “Mans’s” īpašniekam un vadītājam Uldim Čamanam par unikālo iespēju redzēt vienuviet tik daudz Maijas Tabakas darbu! Paldies galerijas kolektīvam par jauniešu izglītošanu, intereses radīšanu!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Dace Druveniece