Sākums Mācības

Jēkabpils Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas

Programmas nosaukums (kods) Licences Nr., akreditācijas derīguma termiņš
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) V-9221, 23.05.2021.
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011) V-9222, 23.05.2021.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma  (31013011) V-9223, 23.05.2021.
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (23013111) V-9226, 23.05.2021.
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma  (23014111) V-9227, 23.05.2021.
Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) V_3397, 23.05.2021.
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (23017111) V_3633, 23.05.2021.
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (23017111) V_3632, 23.05.2021.