Sākums Mācības

Jēkabpils Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas

Programmas nosaukums (kods) Licences Nr., akreditācijas derīguma termiņš
Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) V_3397, 23.05.2021.
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā (23017111) V_3633, 23.05.2021.
Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma ar plānotiem augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā (23017111) V_3632, 23.05.2021.