Sākums Kontakti
Foto Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Kabinets  Audz. klase
Avota Laima Avota ķīniešu valoda

321.

 
Bluma Ilze Blūma matemātika 313. 12.a
  Inese Blumberga matemātika 312.  
Bondare Sandra Bondare mūzika, kultūras pamati
622.  8.a
Druveniece Dace Druveniece latviešu valoda 322.   
Ermansone Inga Ermansone latviešu valoda 311.  9.c 
Feldmane Ingrīda Feldmane matemātika 317.   
Grigalovica Anita Grigaloviča krievu valoda, bibliotekāre 316.  11.c
Grigorjeva Santa Grigorjeva angļu valoda
620.  
Grinberga Rita Grīnberga datorika 334.  
Jubelis Jevgenijs Jubelis sports un veselība SH*  
Kokins Aivis Kokins sports un veselība SH*  
  Svetlana Kudrjavceva krievu valoda
331.  
Kundzina Sanita Kundziņa angļu valoda 322.   
Kusina Arta Kusiņa angļu valoda, vācu valoda 338.  10.c 
Lasmane Biruta Lasmane datorika 336.  
Meksa Stella Mekša krievu valoda 304.  
Meza Erina Rita Meža-Eriņa matemātika 312. 12.b
Modnika Kristīne Modnika latviešu valoda 328. 11.b
Nekozs Andrejs Nekozs fizika R1-9.**  
Priekule Dzintra Priekule ģeogrāfija, vēsture un sociālās zinātnes
327.  
  Raivis Rasnačs programmēšana, datorika
336.  
Ravina Inese Rāviņa ķīmija, bioloģija 326. 8.b
Rubikis Rolands Rubiķis dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
511.  
Saksone Sandra Saksone matemātika 318.  
Saulite Inga Saulīte dizains un tehnoloģijas, tehniskā grafika, inženierzinības
522. 10.b
Seglere Dace Seglēre angļu valoda 337. 8.c
Skrebele Elga Skrebele vizuālā māksla, kultūras pamati
331.  
Skutele Zanda Skutele ģeogrāfija 316.  
  Ēriks Spuriņš ģeogrāfija 316.  
  Sarmīte Stikāne sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas 316. 7.a
Scadro Laila Ščadro psihologs 321. 10.a
Steinberga Anita Šteinberga angļu valoda, vācu valoda 317. 9.a
Tumanova Silvija Tumanova latviešu valoda 324. 9.b
Turkopole Sandra Turkopole ķīmija R1-12.**  
  Laura Umbraško Latvijas un pasaules vēsture 323.  
Urpena Ligita Urpena angļu valoda 333.  
Vanaga Anita Vanaga sociālais pedagogs 318.  8.d
Vanagele Janīna Vanaģele latviešu valoda 321.  
Varna Edīte Vārna matemātika, fizika 314. 7.b
Vevere Zaiga Vēvere bioloģija, dabaszinības
R1-10.**  
Vilcane Sarmīte Vilcāne matemātika 315.  
Vibane Dagnija Vībāne sports un veselība, sociālās zinības
315. 11.a
Zarina Ilze Zariņa bioloģija, datorika
326.  
Zdanovskis Harijs Zdanovskis instrumenta spēle
   

* - Jēkabpils Sporta hallē Brīvības ielā 289b

** - Rīgas ielā 192