16
Nov
Karjeras nedēļa 2020
ivetao Īsā saite

Karjeras nedēļu jau astoto gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pilsētas pašvaldību organizē, un šogad to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2020. gadā Karjeras nedēļa notika no 26. līdz 30. oktobrim. Lielākā daļa pasākumu reģionos un skolās šogad notika attālināti un tiešraidēs.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”. Diskusiju vecākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā: https://m.facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: https://www.youtube.com/user/VIAAlv, kā arī VIAA mājaslapā: https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/video/ .

Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notika arī dažādi citi ar karjeras izvēli saistīti pasākumi. Kopumā vairāk nekā 1080 pasākumu laikā jauniešiem bija iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, virtuāli apmeklēt arī uzņēmumus, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī iegūt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem attālināti notika 30 aktivitātes. Klašu audzinātāji šajā nedēļā īpašu uzmanību pievērsa tieši karjeras izglītības jautājumiem (sevis izzināšana, plāni nākotnes izvēlei, izglītības iespējas), savukārt priekšmetu skolotāji mācību tēmai piesaistīja arī karjeras izglītību (profesijas, nepieciešamās prasmes u.c.).

Liels paldies kolēģiem par sadarbību un ieinteresētību skolēnu izglītošanā. Īpašu Paldies vēlos pateikt mūzikas skolotājiem Sandrai Bondarei un Ērikam Zepam par uzdrošināšanos un veiksmīgu Zoom tiešsaistes “Karjera Mūzikā” organizēšanu skolēniem karjeras nedēļā ar Latvijā pazīstamiem mūsu skolas absolventiem.

Tiešsaites ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=E5N2Gb8Z23s&feature=youtu.be

pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Stikāne