15
Mai
Karjeras attīstības atbalsta pasākums vecākiem ”Kā palīdzēt jaunietim izvēlēties pareizo nākotnes ceļu?”
Biruta Īsā saite

 Logo Karjera

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros attālināti Microsoft Teams vidē pievienojoties, izmantojot datoru vai mobile tālruni.

20. maijā plkst. 18.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils 2. vidusskolas vecākiem ir iespēja piedalīties tiešsaistes lekcijā.

Lektore aicinās vecākus ieklausīties un sadzirdēt savu bērnu vajadzības, palīdzot apzināties viņu personības stiprās un attīstāmās šķautnes, aicinās vecākus dalīties pieredzē, kā ģimenes pieaugušie var kļūt par paraugu saviem bērniem gan personības attīstīšanā, gan lēmumu pieņemšanā. Rosinās iesaistīties un paust savu viedokli, cik liela loma ir vecākiem bērna personības veidošanās procesā un ģimenē iegūtajām dzīves prasmēm un darba iemaņām, un, kā tas saistās ar bērna lēmumiem par nākotnes izglītības un profesijas izvēlēm.

Cienījamie vecāki, gaidīsim Jūs karjeras attīstības atbalsta tiešsaistes pasākumā – lekcijā!

Pieslēgšanās saite nosūtīta E-klases pastā.

Pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Stikāne