8
Mai
Skolēnu parlamenta sveiciens ģimenēm Māmiņdienā!
Biruta Īsā saite

"Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet..."
(I. Ziedonis)

Sirsnīgi sveicieni Jūsu ģimenei attālinātā mācību procesa laikā.

Novērtējam Jūsu ieguldījumu!

Sakām lielu paldies visām māmiņām, tētiem, vecmāmiņām, vectētiņiem u.c. ģimenes locekļiem, kas atbalsta skolēnus šajā laikā...

Skolas saimes  vārdā, sūtām skolēnu pašpārvaldes sagatavoto video sveicienu Māmiņdienā!

Lai Jums gaiši svētki un silta noskaņa!

Ar sirsnīgiem  sveicieniem,
skolas kolektīva vārdā -
JVĢ skolēnu parlaments un skolotāja Dace Druveniece