27
Nov
Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā”
Biruta Īsā saite

22. un 23.novembrī Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs 8. un 9. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt interaktīvo eksperimentu priekšnesumu, kuru piedāvāja zinātkāres centrs ZINOO no Daugavpils sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šī pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dabas zinātņu profesiju daudzveidību un šo profesiju pārstāvju ikdienas darbos nepieciešamajām prasmēm.

Pasākuma laikā skolēniem tika demonstrēti dažādi ķīmijas eksperimenti, izskaidrota to būtība. Eksperimentu laikā tika izmantots gan sausais ledus, gan šķidrais slāpeklis, gan sastāvdaļas, kuras nav atrodamas katrā mājsaimniecībā. Pirms katra eksperimenta veikšanas talkā tika aicināti brīvprātīgie.

Img 20181123 111939 M Img 20181123 131624 M Img 20181123 131625 M Img 20181123 131747 2 M Img 20181123 132837 M Img 20181123 133156 M Img 20181123 133205 M

 Skolēniem visvairāk patika eksperiments „Roku dedzināšana”. Tam tika izrādīta vislielākā interese un pieteicās vislielākais brīvprātīgo skaits. Šis eksperiments ieguva vislielāko atsaucību, jo dalībniekiem rokās bija jāpaņem speciālas putas, kurām pieliekot klāt uguni, tās uzliesmoja milzīgās liesmās. Kopumā pasākumu apmeklēja vairāk kā 300 jaunieši no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils vakara vidusskolas. Pasākuma noslēgumā tika pārrunāts ar jauniešiem, kādās izglītības iestādēs ir iespējams apgūt dabas zinātņu profesijas.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

PKK studente, Izglītības pārvaldes praktikante Linda Brūvere