7
Mai
Pedagogs karjeras konsultants
Biruta Īsā saite

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils Valsts ģimnāzijā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

  • konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,
  • sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
  • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
  • organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
  • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

!!! Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga-karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija

Pedagogs karjeras konsultants - Sarmīte Stikāne, e-pasts sarmite.stikane@gmail.com.

Tālrunis: 26165237