Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
30
Apr
Sveiciens maija svētkos
Biruta Īsā saite

Maija Svetki 2023
Foto: D.Druveniece

1. maijs - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

4. maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena jeb, kā ikdienā sakām, Latvijas “otrā dzimšanas diena”.

Maijs – aktīvā mācību gada pēdējais mēnesis. Izejam finiša taisnē! Paldies skolēniem, skolotājiem, skolēnu ģimenēm par pielāgošanos darbam ģimnāzijas renovācijas apstākļos, par izrādīto izturību, atsaucību, radošumu, sadarbību, elastību!

Ģimnāzijā pilnā sparā joprojām rit remontdarbi. Decembra beigās esam piedzīvojuši mazos Jurģus jeb pārcelšanos - ar 2.semestri beidzot atkal esam ģimnāzijā, taču strādājam visi vienā korpusā - cieši un draudzīgi. Janvāra sākumā esam pārdzīvojuši plūdu draudus, ar skolēnu palīdzību pārvietojuši jaunās mēbeles. Par spīti šiem un citiem objektīvajiem apgrūtinājumiem, skolas kolektīvs arī šogad saņēmis ikgadējo Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumu par izglītības iestādes atbilstību Valsts ģimnāzijas statusam. Ir sasniegumi valsts līmeņa olimpiādēs, skatēs, sacensībās, konkursos! Atjaunojām senus un vērienīgus skolas tradicionālos pasākumus, kā Žetonvakara izrāde, klašu radošais konkurss "Nocel jumtu!".

Paldies visiem par ieguldīto darbu un spēju meklēt un rast risinājumus šajos sarežģītajos apstākļos!

Paldies skolotājiem, skolēniem, skolas darbiniekiem un vecākiem par savu veltīto enerģiju un laiku!

Latvija – tie vispirms ir cilvēki! Jūs esat lieliski! Paldies par to!

Lai gaišām noskaņām caurvīti mūsu Latvijas maija svētki!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas administrācija