Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
14
Mai
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēns Francis Laizāns un panākumi Vēstures valsts 29. olimpiādē
ivetao Īsā saite
Francis Laizans Atziniba1  

9. klase Francim ir nākusi ar bagātīgu olimpiāžu pūru: latviešu valodā, ķīmijā, fizikā un vēsturē.

Jautāju -  kāds ir Franča noslēpums, gatavojoties olimpiādēm? Viņš atzina, ka svarīgi ir plānot laiku gan atpūtai, gan darbam. Kā arī nedrīkst pelt tautas gudrības - ejot gulēt, jāliek grāmata zem spilvena. Tā vēsturē izdevās nokļūt valsts posmā un gūt Atzinību, kas ir ļoti augsts novērtējums.  Bet gads vēl nav galā, un personīgie sasniegumi vēl turpināsies - priekšā gaida eksāmeni.

Interesi par vēsturi Francis ir guvis ģimenē - gan stāstos par Rīgu, gan diskusijās ar tēvu par Jēkabpils attīstību. Tā sausie vēstures fakti  tiek padarīti uztverami un aizraujoši. Tomēr plašāku skatu vēsturē ir radis, mācoties par 20. gadsimta lielajiem notikumiem, kas veidoja šodienu. Ja būtu pieejama laika mašīna, Francis dotos uz 2. Pasaules karu un  gribētu būt viens no Lielā Trijnieka, lai ietekmētu pasaules un Latvijas likteni.

Francim nepietiek ar informācijas druskām un sīkām detaļām. Viņš tiecas pēc atbildēm uz tādiem sarežģītiem jautājumiem kā, piemēram,  kāpēc notiek tieši tā?, kāpēc šī sabiedrība ir iekārtota tieši tā?...  Tāpat Francis ir konstatējis, ka mūsdienu notikumi ir jau bijušu notikumu atkārtojums, tādēļ var piekrist Oldesa Hakslija teiktajam: “Tas, ka mēs nemācāmies no vēstures, ir pati svarīgākā vēstures mācība.”

Francis aicina interesēties par pasauli un attīstīties! Kas meklē, tas atrod!

Paldies Francim Laizānam, Franča ģimenei par atbalstu un JVĢ kolektīvam!

vēstures skolotāja Laura Umbraško