Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
20
Mai
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9. klašu skolēni demonstrē mācību priekšmetā “Teātra māksla” apgūto
ivetao Īsā saite
Teatra Maksla 1   Trešdien, 17. maijā, skolotājas Sandras Bondares kabinetā notika dzīva rosība: pulcējās skatītāji un satraukti rosījās aktieri – 9. klašu skolēni. Notika gatavošanās mācību priekšmeta “Teātra māksla” noslēguma stundām.

Skolēni rādīja uzaicinātajiem skolasbiedriem un skolotājiem  grupu darbā sagatavotos improvizācijas skečus. Vienas mācību stundas laikā skatītājiem bija iespēja noskatīties katras 9. klases sagatavotās 4 - 5 mini izrādes. Bija gan jautri, gan pārdomas rosinoši.

Teatra Maksla 2 Teatra Maksla 3 Teatra Maksla 4 Teatra Maksla 5

Bija prieks skatītājiem un pašiem aktieriem. Gūtas atziņas turpmākajam darbam, sevis pilnveidei.

Publiski uzstāties – tas katram jāprot. Nekad nevaram zināt, kādās situācijās dzīve mūs var ievilināt. Tāpēc ir svarīgi, ja protam stalti nostāties, formulēt un paust savu domu. Un sākumā vislabāk tam trenēties ir kā aktierim - iejūtoties kādā tēlā.

Teatra Maksla 6 Teatra Maksla 7 Teatra Maksal 8 Teatra Maksla 9

Paldies 9. klašu skolēniem par uzdrīkstēšanos un atvērtību, iejūtoties tēlos, un skolotājai Sandrai Bondarei par radošo dzirksti un spēju aizraut!

d. v. Dace Druveniece