Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
14
Mai
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klašu jaunieši tiekas ar Valsts aizsardzības dienesta pārstāvjiem
ivetao Īsā saite
Valstsad   8. maijā 12. klašu skolēni tikās ar Valsts aizsardzības dienesta pārstāvjiem izglītojošā nodarbībā.  Tās mērķis bija  sniegt jauniešiem zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās rīcībspējas, kā arī informēt par iespēju piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā.

Informācija, kas tika sniegta tikšanās laikā un publicēta arī dienesta mājaslapā:

Valsts aizsardzības dienesta likums nosaka pienākumu dienēt valsts aizsardzības dienestā katram Latvijas pilsonim – vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsones – sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. 

Pirmais iesaukums dienestu uzsāks 2023. gada 1. jūlijā uz brīvprātības pamata, bet no 2024. gada 1. janvāra – dienests tiek noteikts kā obligāts. Otrajā un turpmākajos iesaukumos Latvijas pilsoņi arī tiks aicināti iestāties brīvprātīgi. Taču, nepieciešamības gadījumā, trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks, nosūtot lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā uz elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi, vai izsniegs personīgi.

Brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiks līdz 2023. gada 15. maijam.

Pirmajā iesaukumā būs pieejams viens dienesta veids - 11 mēnešu militārais dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībā.

Kompensācija par brīvprātīgu iesaisti valsts aizsardzības dienestā ir 7700 eiro (tostarp, 600 eiro kompensācija mēnesī un atvaļināšanās kompensācija pēc dienesta beigām 1100 eiro) un sociālās garantijas. 

12. klases skolēna Rolanda Aišpura iespaidi par nodarbību: Vīri, kuri vadīja pasākumu, bija ļoti kompetenti un spēja sniegt mums skaidru priekšstatu par to, kā patiesībā norit dienests armijā. Viņu izklāstītā informācija par obligāto dienestu, kas sākas tikai nākamgad, un brīvprātīgo dienestu bija ļoti vērtīga. Kā arī ļoti vērtīgi bija uzzināt par  potenciālajiem bonusiem, kas saistīti ar brīvprātīgo dienestu armijā.

Turklāt tika lauzti daži mīti par armiju un obligāto dienestu. Tas palīdzēja man un maniem klasesbiedriem labāk izprast, kā patiesībā darbojas šī sistēma un kādas ir tās priekšrocības un izaicinājumi.

Uzskatu, ka šāda veida pasākumi ir būtiski, lai mēs, jaunieši, varētu izveidot informētu un līdzsvarotu viedokli par sabiedrībā aktuālām tēmām, kā, piemēram, obligātais dienests.

Valsts aizsardzības dienesta likums Saeimā tika pieņemts 2023. gada 5. aprīlī.

Vairāk informācijas: https://www.mod.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-dienests

apkopoja d. v. D. Druveniece