Sākums Ziņas Notikumi Notikumi
26
Mai
Aicinām mācīties Jēkabpils Valsts ģimnāzijā - 7. un 10. klašu uzņemšana
ivetao Īsā saite
Jvg 2 Jvg 1   Mācību gads tuvojas izskaņai. Devītklasnieki būs ieguvuši pamatizglītību, tāpēc mācību turpināšana ir aktuāls jautājums gan skolēniem, gan vecākiem. Vai iegūt vispārējo vidējo izglītību, kas sagatavo studijām augstskolā? Vai uzreiz pēc pamatskolas apgūt profesiju? Kuru mācību iestādi izvēlēties, lai iegūtu vidējo izglītību? Kurus no piedāvātajiem padziļinātajiem kursiem vidusskolā izvēlēties?

Aicinām Jēkabpils novada devīto klašu skolēnus iegūt vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Līdz jaunā mācību gada sākumam pilnībā tiks pabeigta ģimnāzijas renovācija. No 1. septembra skolēni un skolotāji darbu uzsāks izremontētās, moderni aprīkotās telpās, pusdienos pārbūvētajā ēdināšanas blokā.

Mēs piedāvājam vispārējās vidējās izglītības programmu ar četriem virzieniem – matemātikas, dabaszinātņu, humanitāro (valodu) un humanitāro (mākslu). Katram virzienam ģimnāzija ir noteikusi divus obligāti apgūstamos padziļinātos kursus jeb priekšmetus. Trešo kursu skolēns izvēlas no piedāvātajiem. Savukārt ģimnāzija kā trešo kursu apstiprina skolēnu vairākuma  izvēli.

Matemātikas virzienā skolēni padziļināti apgūs fiziku vai bioloģiju un matemātiku, lai turpmāk studētu tehnisko jomu augstskolās inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas, finanses, ekonomiku. Dabaszinātņu virzienā – bioloģiju un ķīmiju, kas skolēnus sagatavos medicīnas, farmācijas, vides zinību, lauksaimniecības studijām. Humanitārajā valodu virzienā - latviešu valodu un literatūru, angļu valodu. Tas piemērots skolēniem ar nodomu turpmāk studēt svešvalodas, filoloģiju, sabiedriskās un sociālās zinātnes, jurisprudenci. Humanitārajā mākslu virzienā - latviešu valodu un literatūru, kultūru un mākslu. Piemērots skolēniem, kurus interesē filoloģija, kultūras mantojums un radošā pašizpausme.

Aicinām arī pamatskolēnus, kuri šogad beigs 6. klasi, turpināt iegūt pamatizglītību proģimnāzijas 7.-9. klasēs. Mēs piedāvājam mācības pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmā ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā un mūzikā.

Programmā ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem matemātikā, pielietojot dažādas metodes, tiks  padziļinātas skolēnu zināšanas un prasmes nestandarta uzdevumu risināšanā.

Programmā ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā  tiek nodrošināta pēctecība padziļinātā mūzikas priekšmeta apguvē. Iespēja mācīties klasē ar padziļinātu mūzikas apguvi ir arī tiem skolēniem, kuri iepriekš nav apguvuši šo programmu, bet ir muzikāli vai apmeklējuši mūzikas skolu.

Jvg Jvg 6 Jvg 15 Novembris Jvg 3    

Skolēniem ir iespēja piedalīties daudzveidīgos ārpusstundu pasākumos un aktivitātēs, organizēt un vadīt skolas pasākumus, darboties ģimnāzijas parlamentā un pilsētas Jauniešu domē, iesaistīties skolas padomes darbā, kļūt par jauktā kora "Ritums" vai deju kolektīva "Kauranieši" dalībnieku, muzicēt, darboties kokapstrādes pulciņā, sportot  u.c., kā arī piedalīties citu Valsts ģimnāziju rīkotajos pasākumos.

Jvg Koris 1 Jvg Koris 5 Jvg Dejas 4 Jvg 4  

Informāciju par ģimnāziju, tās vēsturi un tradīcijām, mācību un audzināšanas darbu, skolēnu panākumiem, kā arī uzņemšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem un veidlapām var iegūt skolas mājaslapā www.jvg.edu.lv . 

Aicinām topošo 7. un 10. klašu skolēnu vecākus iesniegumu uzņemšanai ģimnāzijā iesniegt laikus  (jau no 2. maija), lai varam sākt komplektēt klašu sastāvu! Iesniegumu  var nosūtīt arī elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi jvg@edu.jekabpils.lv 

Gaidām 2023./2024. mācību gadā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā!

Direktora vietniece izglītības jomā R. Kļaviņa