29
Jan
Par būtības būtību. Tradīciju nemainīgumu Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.
Biruta Īsā saite

Izlaiduma gads Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēniem nav tikai saspringts mācību darbs un cītīga gatavošanās eksāmeniem. Tradicionāli visi topošie absolventi piedzīvo neaizmirstamu procesu – Žetonu vakara izrādes iestudēšanu. Un ne velti katrs topošais absolvents sauc to nevis par pasākumu, bet par procesu, tādu, kura laikā katra līdzdalībnieka prāts kļūst ašāks, vēderiņš pacietīgāks, dienas garākas, rokas prasmīgākas, drauga plecs platāks un cilvēks viņā lielāks.
Žetonvakars JVģ notiks februāra pirmās nedēļas sestdienā, kad, gandrīz kā Valpurģu naktī, ar burvju žetona mājienu skolēns pārtop par abiturientu. Un gandrīz kā burvestībā vai mākslā no nekā rodas kaut kas, kad visi 12.klašu pārstāvji un citi atbalstītāji strādā plecu pie pleca.

„Cilvēks iet, kā viņu dzen, ēzelis reizēm turas pretim. Vienkārši, vai ne? Visas lielās lietas ir vienkāršas. Bet tagad es izskaidrošu ne tikvien Dieva, pasaules un mākslas būtību, bet pašas būtības būtību...”(A.Eglītis) Mums ir grūti iztēloties materiālu daudzumu ar visām tām zināšanām, kuras mums 12 gadu laikā ir izskaidrotas skolā. Bet vai jūs varat iztēloties to jautājumu gūzmu, kura arvien palielinās katra topošā absolventa prātā?

2015.gada 7.februārī plkst. 18.00 ģimnāzijas sporta zālē skatītāji varēs iesmieties, aizdomāties, brīnīties un atkārtot šo darbību kombināciju neskaitāmas reizes, raugoties tajā, kā cilvēki, vēlēdamies izdibināt citu noslēpumus, vēlēdamies apmierināt savu egoismu un  jebkuriem līdzekļiem saglabāt savu statusu sabiedrībā,  uzdodas par citiem cilvēkiem, piesavinās cita vārdu un iemīlas. Iemīlas cilvēkā vai vārdā? Šodien sabiedrībā  visai bieži redzam to pašu... Anšlava Eglīša komēdija „Galma gleznotājs” ir mīlas pārpratumu spēle, kas brīvi saistīta ar noslēpumainā renesanses meistara Leonardo da Vinči dzīves posmu Milānas hercoga galmā. Izrādes režisors ir Jānis Savickis, viņa idejas ir arī scenogrāfijas un muzikālā noformējuma pamatā, taču atbildīgajā izrādes vadītājas lomā iejutusies Marija Vaidere.

Izrāde tapusi ar daudzu atbalstu, tāpēc sakām paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, SIA „AJV grupa”, SIA „Jēkabpils pakalpojumi” un personīgi Jānim Haukam, SIA „Gargrode”, Aizkraukles pilsētas kultūras namam, Jānim Ošiņam, Aijai Kavrigai, Agrim Daņiļevičam un JVģ direktoram Valerjanam Vizulim.

Ikviens ģimnāzijas absolvents, bijušais vai esošais skolas darbinieks tiek laipni gaidīts, lai mēģinātu skaidrot lietu, mākslas un mīlas būtību ģimnāzijas sporta zālē kopā ar mums. Izrādes ģenerālmēģinājums notiek 2015.gada 6.februārī plkst. 18.00 un ir atvērts interesentiem. Ieeja par ziedojumiem.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēnu un audzinātāju vārdā
Evelīna Elksnīte,
12.c klases skolniece