22
Jan
“Kosma konfirmācija” Jēkabpils Valsts ģimnāzijā jeb ielūgums uz Žetonu vakara izrādi (2018)
Biruta Īsā saite

“Uz teātri joprojām ir jāiet – turklāt nevis tad, kad tev ir laiks vai noskaņojums, bet tad, kad to rāda.” (I. Šlāpins)

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas abiturienti savām ģimenēm, skolotājiem, domubiedriem, draugiem, tuvu un tālu apkārtņu iedzīvotājiem vēlas dāvināt vienu no mūslaikos retajām šeit un tagad būšanas iespējām – iestudētu teātra izrādi.

Luga 18 Visi tiek laipni aicināti uzzināt, kas slēpjas aiz Anšlava Eglīša lugas “Kosma konfirmācija” nosaukuma. Ģimnāzijas Žetonvakara teātra tradīcija, režisora Jāņa Savicka vadībā, nemainīgi paģēr augstu kvalitāti un grandiozu apjausmu par skolēnu gara spēku apvārsni. Radošā darbība cilvēku paceļ augstāk par ikdienības konvencionālo dabu. Cilvēku kopīgs darbs vairāku mēnešu garumā aizvijas līdz dažu stundu ilgai katarsei izrādes formā, kas līdzi sev aizrauj ne tikai uz skatuves esošos, bet arī publiku, jo teātra izrāde, atšķirībā no kino, literatūras vai vizuālās mākslas, notiek reāllaikā, bez iespējas retušēt vai “patīt uz priekšu”.

Kosmiski konfirmēties kāda aizgājuša laikmeta jauniešu ambiciozi muzikālo izpausmju vidē Jēkabpils Valsts ģimnāzijas miesas spēka treniņtelpas zālē ir iespējams tikai divas dienas šajā gadā:

2.februārī plkst. 18:00 Žetonu vakara izrādes ģenerālmēģinājums, uz kuru ir aicināti visi pilsētas un novadu interesenti. Gaidīsim jūs skolas sporta zālē. Ieeja – ziedojums.

3.februārī plkst. 18:00 skolas sporta zālē gaidīsim abiturientu vecākus, ģimenes, skolotājus un absolventus. Jūs būsiet liecinieki tam, kā aktieri un izrādes personāls – 12.klašu skolēni – ar teātra, svētku un mākslu dieva Dionīsa aizbildniecību tiks iesvaidīti no skolas aizejošo kārtā, kā atmiņu simbolu saņemot žetonu vai gredzenu ar skolas iniciāļiem. Ja konfirmēties atnākušajiem ir vēlme mūs atbalstīt, nāciet ar ziedojumu! Bet ļoti gaidīsim arī tāpat – ar siltumu sirdī pret mūsu skolu, ar labvēlīgu attieksmi pret jaunajiem “aktieriem” un mūsu pūliņiem sagādāt jums prieku!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēnu un audzinātāju vārdā Ieva Vīksna, 12.c