31
Mar
Konkurss „Devītklasnieks” noslēdzies
Biruta Īsā saite

Marta tradicionālais pasākums skolā - konkurss „Devītklasnieks” - pulcē aktīvus un drošus devīto klašu skolēnu, kas gatavi skatītāju klātbūtnē demonstrēt savus talantus, radošumu un erudīciju. Dalībniekus vērtē gan žūrija – skolotāji, skolasbiedri un vecāki-, gan skatītāji, kuri izvirza savu simpātiju balsojot. Kā parasti, konkurss prasīja daudz enerģijas un laika tā dalībniekiem un organizatoriem, taču nevienam ieguldītā laika nav žēl, jo viņi novērtē tās prasmes, iemaņas un pieredzi, ko guva, gatavojoties šim pasākumam.

Rezultāti šādi:

  • Imalda Žurila, 9.a, un Matīss Vasilis, 9.c – skatītāju simpātijas
  • Eduards Mitris, 9.d, un Elīna Aleksejuka, 9.d – titula šarms ieguvēji
  • Ritvars Stankevičs, 9.a - kreatīvākais
  • Santa Soldatova, 9.a – elegance
  • Anete Patrīcija Pavlova, 9.a, un Emanuels Fadejevs, 9.a - devītklasnieki

Paldies skatītājiem, kas nāca un ar savu klātbūtni kuplināja šo pasākumu, turēja īkšķi par savu favorītu. Uzvarētāji zināmi, bet ieguvēji ir visi!
Vēlreiz paldies dalībniekiem un organizatoriem, un visiem draugiem , kas palīdzēja priekšnesumu gatavošanā!

Pasākuma mirkļus meklē: Mirkļi  -> 9-klasnieks

d.v. D.Druveniece