2
Mar
Konkurss “Devītklasnieks” aizvadīts godam
Biruta Īsā saite

1.martā savu vienpadsmitgadi piedzīvoja kāds nozīmīgs skolas pasākums – proti, konkurss “Devītklasnieks”! Varam droši apgalvot – pasākums aizritējis godam!

Konkurss, kā allaž, prasīja daudz izdomas, enerģijas, laika un gribas gan dalībniekiem, gan organizatoriem. Ir gūta jauna pieredze, piedzīvojumi, pārdzīvojumi, jauni draugi un jaunas savstarpējās attiecības, sagādāts prieks un skaists vakars vecākiem, skolotājiem, skolasbiedriem. Vērtīgs guvums!

Konkursa rezultāti jeb dalībnieku iegūtie tituli:

  • Dominiks Aukmanis – Filozofs
  • Toms Prokopenko – Vīrišķība
  • Tomass Krastiņš – Elegance
  • Madara Znotiņa – Atraktivitāte
  • Amanda Vasiļevska – Šarms
  • Eva Mūrniece – Elegance
  • Elizabete Vaidere – Skatītāju simpātija
  • Artūrs Liepiņš - Skatītāju simpātija
  • Lauma Valērija Ugrika - Devītklasniece
  • Dāniels Zeņins – Devītklasnieks
Dsc 9277A

Paldies visiem tiem devīto klašu skolēniem, kas piedalījās šajā pasākumā, – gan dalībniekiem, gan visiem organizatoriem un pasākuma vadītājiem, un tehniskajiem darbiniekiem! Jūs visi esat guvuši vērtīgu pieredzi, kas jūsu personības veidošanās procesā jau noder un noderēs arī vēlāk. Un, protams, paldies tiem vidusskolēniem, kas kādreiz paši darbojušies konkursā “Devītklasnieks” vai “Ģimnāzists”, un turpina palīdzēt un nodot pieredzi jaunākajiem skolasbiedriem, kā arī septīto un astoto klašu skolēniem, kas iemēģina savus spēkus, nākot talkā priekšnesumos vecākajiem skolas biedriem. Kā vēl labāk apliecināt piederību Draudzīgai skolai, ja ne palīdzot cits citam!?

Paldies konkursa dalībnieku un organizatoru vecākiem par atbalstu! Paldies skolotājiem, kas bija atsaucīgi un atbalstīja skolēnus gan sagatavošanās procesā, gan pasākuma laikā! Konkurss – tās bija 2,5 stundas prieka un smaidu.

Lai gaišs noskaņojums visus pavada arī nedēļas nogalē! Divpadsmitajām klasēm nākamnedēļ labus rezultātus svešvalodu eksāmenos, pārējiem – labas zināšanas un atzīmes nākamās nedēļas pēdējos pārbaudes darbos pirms pavasara brīvdienām!

D. Druveniece

Vairāk mirkļi šeit: /ej-uz/13772