8
Apr
Jumtu esam nocēluši arī šogad!
Biruta Īsā saite

2.aprīlī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-11.klašu kolektīvi pulcējās KKN uz ikgadējo projektu dienu – pasākumu „Nocel jumtu!”.
Tradicionāli šī diena iesākas ar 3 minūšu mēģinājumu katrai klasei uz lielās, profesionāli aprīkotās KKN skatuves. Pēc īsajiem mēģinājumiem sākas pasākums, kurā katra klase demonstrē citiem savu sagatavoto mājasdarbu – radošu priekšnesumu.
Šogad pasākumam netika izvēlēta konkrēta tēma – katra klase varēja brīvi izpausties sev vēlamā virzienā, taču viss pasākums tika veltīts skolas 95.jubilejai, un katras klases priekšnesums bija dāvana skolas kolektīvam. Klašu un audzinātāju kopīgi veidoto sniegumu vērtēja skolēnu parlamenta uzaicināta žūrija, kura pēc katra priekšnesuma sniedza mutisku vērtējumu, bet beigās nosauca savu – žūrijas - simpātiju, piešķirot šo titulu 1/3 klašu kolektīvu no kopējā dalībklašu skaita.

Šogad žūrijā bija d.v. R.Kļaviņa, vecāku pārstāvis A. Vītols, BJC darbiniece, mūsu skolas absolvente A.Kļaviņa, TN pārstāve E.Stradiņa un titula „Ģimnāzists 2015” ieguvējs K.Klišāns.

Skatītāju simpātiju vienmēr nosaka paši skolēni, balsojot par tās klases priekšnesumu, kas patika visvairāk. Galvenās balvas – „Nocel jumtu!” ceļojošo kausu un torti - iepriekšējā gada uzvarētājklases pasniedz tiem, kas, viņuprāt, šogad bijuši vislabākie!

Rezultāti šādi:

Žūrijas simpātijas:

  • 9.c klase un audz. A. Vanaga;
  • 8.b kl. un audz. A. Vītola;
  • 7.a klase un audz. D.Seglēre;
  • 11.d klase un audz. S.Saksone;
  • 11.a klase un audz. L.Valte;
  • 9.d klase un audz. I. Rāviņa.

Skatītāju simpātijas:

  • 10.b klase un audz. I.Ermansone;
  • 10.a klase un audz. D.Druveniece.

Galveno balvu ieguvēji jeb uzvarētājklases:

  • torti „Nocel jumtu!” saņēma 10.b klase un audz. I.Ermansone,
  • ceļojošo kausu – 11.a klase un audz. L.Valte.

Šis lielais skolas pasākums nu ir godam garām! Tas nesis dalībniekiem jaunu pieredzi, paplašinājis individuālās un kolektīvās uzdrīkstēšanās amplitūdu, ļāvis piedzīvot sarežģīto procesu, ko sevī ietver ikvienas radošas idejas realizācija. Skatītāji baudījuši prieka, smieklu, vērtējošu atziņu atklāsmes un aizkustinājuma mirkļus.

direktora vietniece Dace Druveniece

Mirkļi šeit