30
Jan
Žetonvakars Jēkabpils Valsts ģimnāzijā
Biruta Īsā saite

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klašu audzēkņi tradicionāli it pārliecinājušies, ka pēdējais skolas gads nav tikai centīgs mācību darbs un gatavošanās eksāmeniem. Katru gadu topošie absolventi piedzīvo vēl kādu ļoti īpašu procesu – izrādes iestudēšanu Žetonu vakaram.

Ikdienā neaizdomājamies par skolas nozīmi mūsu dzīvē, līdz pienāk laiks, kad jāsāk domāt par došanos prom. Žetonvakars tiek organizēts februārī, kad līdz skolas beigšanai palicis ap 100 dienu, un pēc šī vakara skolēni pārtop par abiturientiem jeb projām ejošajiem un, kā saka mūsu skolotāji, kļūst par jaunākajiem kolēģiem, jo, tikai kopā strādājot, var sasniegt mērķi.

Kopā strādāšana ir nepieciešama arī iestudējuma tapšanā, un tiek ziedots laiks, enerģija, miega stundas, lai taptu izrāde, par kuru būtu prieks ne tikai skatītājiem, skolas biedriem un skolotājiem, bet jo īpaši pašiem divpadsmitajiem. Esam pārliecinājušies, ka Žetonvakara projekta rezultātā iemācāmies īsā laikā ļoti daudz tādu prasmju, kuras nepieciešamas dzīvē, - prasme sadarboties, uzņemties atbildību, pieņemt citādo, pārtapt par to, kas neesi, plānot laiku, organizēt sevi un citus utt.

2014.gada 8.februārī plkst.18.00 ģimnāzijas zālē skatītāji varēs līdzpārdzīvot dramatiskam mīlasstāstam, kurā mīlētāji ir divu naidīgu dzimtu pārstāvji. Šogad aprit 450 gadi kopš izcilā angļu renesanses dramaturga un dzejnieka Viljama Šekspīra dzimšanas, un tieši šogad vienu no viņa pazīstamākajām lugām –„Romeo un Džuljeta” - būs iespēja noskatīties ģimnāzijas divpadsmito klašu skolēnu izpildījumā. Izrādes režisors ir Jānis Savickis, viņa idejas ir arī scenogrāfijas un muzikālā noformējuma pamatā. Izrādes vadītājas lomā iejutusies Vita Kalve.

Izrāde tapusi ar daudzu sponsoru atbalstu, sakām paldies Jēkabpils pašvaldībai, SIA Jēkabpils grāmata, Swedbankai, SEB bankai, TAXI3, SIA „AS-KO’, SIA Sedumi, SIA MIKORS, Lailai Polei, Guntaram un Dainai Kalvēm, Allai Aleksejevai, Jolantai Ābelei, Jānim Ošiņam, kā arī skolas direktoram un skolotājiem.

Ikviens ģimnāzijas absolvents, bijušais vai esošais skolas darbinieks tiek laipni gaidīts ģimnāzijas sporta zālē, lai izjustu mīlestības spēku kopā. Izrādes ģenerālmēģinājums notiek 2014.gada 7.februārī  plkst. 18.00 un ir atvērts interesentiem.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēnu un audzinātāju vārdā
Ieva Deņisova,
12.c klases skolniece