14
Mar
Ģimnāzijā norisinājies konkurss “Devītklasnieks 2019”
Biruta Īsā saite
00000150 

7. martā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā norisinājās ikgadējais konkurss “Devītklasnieks”. Konkursa mērķis ir apgūt jaunas prasmes un dot iespēju devīto klašu skolēniem parādīt savas spējas, kuras ikdienā nav iespējams izpaust. Tajā piedalījās desmit devītklasnieki. Šogad jaunieši uz brīdi mūs aizveda atpakaļ bērnībā, jo katrs dalībnieks bija pārtapis par kādu no labi pazīstamiem multfilmu varoņiem.

Pasākuma gaitā kinostudija “JVĢ” (jeb jaunie video ģēniji) meklēja jaunus tēlus filmai, tādēļ konkurss tika organizēts kā aktieru atlase. Sākumā visi dalībnieku pāri demonstrēja kopīgi iestudētu deju. Sekoja katra pāra mājasdarbs – priekšnesumus, kurā kāds uzveda skeču, kāds spēlēja mūzikas instrumentus, cits dziedāja, dejoja vai visu apvienoja kopā un priecēja skatītājus ar krāšņiem uzvedumiem.

00000274

Una Mažore un Dāvis Bogdanovs izvēlējās multfilmu “Troļļi” un pārtapa par Popiju un Zaru, sarīkojot kārtīgu ballīti uz skatuves.

Krista Skuja un Pauls Pleiko izvēlējās atšķirīgus stāstus un apvienoja tos kā Sprīdītis un Elza no “Ledus sirds”, parādot to, ka īstā laime ir mājas.

Terēze Voičonoka un Niklāvs Vanags izvēlējās multfilmu “Šreks” un atļāva mums ielūkoties šo tēlu komiskajā ikdienas dzīvē.

Patrīcija Paupere un Ralfs Jakovļevs uzbūra skaistu ceļojumu kā Alise un Cepurnieks no filmas “Alise brīnumzemē”.

Taču Kintija Rateniece kopā ar Raineru Čeveru aizveda skatītājus uz noslēpumaino Nekurnekadzemi kā Pīters Pens un Vendija.

Pēc tam tika pārbaudīta dalībnieku atjautība un erudīcija. Bija jāatbild uz jautājumiem par skolu, jo skolai šogad aprit 100 gadi, un pēc apraksta jāatmin atpazīstamas personas Latvijā. Erudīcijas daļas noslēgumā katram dalībniekam bija jāatbild uz videojautājumu, kuru uzdeva kāds mācību priekšmeta skolotājs. Konkursa gaitā tika pārbaudītas arī dalībnieku spējas sadarboties un ātri reaģēt uz negaidītām situācijām. Bija gan ātri jāizdomā dialogs 30 sekundes garam animācijas filmas fragmentam, gan iepriekš sagatavotā runā, kuras tēma bija “Mana dzīve kā kino”, negaidīti jāiesaista divi izlozēti jēdzieni. Un konkursa noslēgumā dalībnieki bija kopīgi sagatavojuši jautru popūriju savam un skatītāju priekam.

Img 20190311 Wa0008 1 3 Rezultātā tika piešķirtas šādas nominācijas:
Una Mažore – pozitīvisms, Dāvis Bogdanovs – erudīcija, Krista Skuja – šarms, Pauls Pleiko – šarms, Rainers Čevers - radošums, Kintija Rateniece – sirsnība, Terēze Voičonoka – elegance; galvenie apbalvojumi: Ralfs Jakovļevs – skatītāju simpātija, Patrīcija Paupere – Devītklasniece 2019 un skatītāju simpātija un Niklāvs Vanags – Devītklasnieks 2019.

Tomēr visnozīmīgāko apbalvojumu no direktora rokām saņēma katrs konkursa dalībnieks, t.i., iespēju pēc pamatskolas beigšanas turpināt mācības Jēkabpils Valsts ģimnāzijā bez iestājpārbaudījumu kārtošanas.

Ralfs Jakovļevs: “Lai pasākums būtu izdevies gan mums, gan skatītājiem, tajā tika ieguldīts smags darbs. Taču vēlie mēģinājumi, priekšnesuma plānošana bija patiesi vērta, jo saliedētība un emocijas, kas tika iegūtas gan gatavojoties, gan uzstājoties “Devītklasniekā” ir vārdiem neaprakstāmas. Vēlos patiesi sacīt milzīgu paldies visiem, kas palīdzēja, atbalstīja un ticēja mums.”

Patrīcija Paupere: “Emociju bija daudz, no prieka saskrēja pat asaras. Šajā pasākumā mums katram bija iespēja parādīt sevi no citas puses, pieliekot klāt savu “odziņu”. Secināju – kopā ar ģimenes un draugu atbalstu var paveikt visu!”

Niklāvs Vanags: “Esmu gandarīts par kopīgi paveikto un lepojos, ka pasākumu mūsu klašu paralēle noorganizējusi godam un viss aizritējis veiksmīgi. Es negribētu sevi saukt par uzvarētāju, jo visi, kas piedalījās vai palīdzēja, ir lieli ieguvēji. Jaunā pozitīvā pieredze un emocijas ir neaprakstāmas un otrreiz, manuprāt, neiegūstamas.”

Direktora vietniece, šī pasākuma koordinatore, Dace Druveniece: “Prieks par kārtējo aizvadīto konkursu. Prieks par šī gada devīto klašu skolēniem, kas guvuši jaunu pieredzi, prasmes, jaunus draugus no paralēlklasēm. Daudzi no viņiem “iemetuši” sevi līdz šim neapjaustā pieredzes lauciņā, un, protams, tas ir satraucoši. Piedzīvotais noteikti pavēris jaunu apjausmu par savu varēšanu – gan dalībniekiem, gan organizatoriem. Tā kā šobrīd ir aktuāli runāt par kompetenču pieeju izglītībā, tad jāteic, ka ar piedāvāto iespēju – šādus un līdzīgus pasākumus skolēniem skolā organizēt – kompetenču pieeja skolās tiek īstenota jau sen. Un tā ietver gan sasaisti ar dzīvi, gan starppriekšmetu saikni, drāmu kā metodi, attieksmes veidošanu, pašizziņu, caurviju kompetenču attīstīšanu u.c. Paldies lieliskajai darba komandai, dalībniekiem par paveikto un viņu vecākiem par atbalstu!”

Neskaitot konkursantus, kas visi ir 9. klašu skolēni, arī pašu pasākumu organizēja devīto klašu skolēni. Sākot ar ideju vētru, pienākumu sadali, scenārija rakstīšanu, zāles iekārtošanu, noformēšanu, pasākuma vadīšanu, pat apskaņošanu, un beidzot ar galda klāšanu kopīgajam kliņģerim pēc pasākuma. Tāpēc liels paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma tapšanā: vadītājiem un organizatoriem – Līnai Lambai, Renātei Mūrniecei, Katrīnai Rožlapai, Kārlim Kviļūnam; scenārija rakstītājām – Amandai Lapsai un Amandai Vaivodei; skaņas puišiem – Robertam Rimicānam un Kristeram Kārkliņam. Un palīgiem Laurai Zeņinai, Adriānai Romānei, Elīnai Tumanovai, Initai Šidlovskai, Mikum Lūķim u.c. Paldies arī žūrijai un skatītājiem par darba novērtēšanu un atbalstu. Taču vislielākā pateicība ir skolotājai Dacei Druveniecei par ticēšanu mūsu spēkiem, par iespēju turpināt šo tradīciju, par atbalstu un palīdzību.

Lai nākamgad veicas nākamā konkursa organizētājiem!

pasākuma organizatoru vārdā – Katrīna Rožlapa, 9.b

Vairāk mirkļi šeit: /ej-uz/14612