Sākums Ziņas Notikumi
13
Nov
Valsts svētkus gaidot
ivetao Īsā saite
Valsts Svetki  

Valsts svētku mēnesī klašu kolektīvi klases stundā analizē patriotisma jēdzienu un veido kolāžu “Patriotisms manā klasē”.

Patriotisms - savas dzimtenes, tautas mīlestība, uzticība savai dzimtenei, tautai, gatavība pašaizliedzīgi darboties to labā. (avots: tezaurs.lv)

Katrs klases kolektīvs veido kolāžu, kura atspoguļo klases kopējo patriotismu pret Latvijas valsti. Katrs klases skolēns kolāžai pievieno vismaz vienu attēlu. Kolāžas centrā jāiekļauj latviešu autora dzejas vai prozas rindas, kas pauž patriotismu (jānorāda autors!); kolāžā norādīt arī savu klasi; kolāžu saglabāt jpg formātā. 

Pabeigto kolāžu atsūtīt skolotājam Kārlim Klišānam līdz 16.11.  dienas beigām e-klases pastā. Atbildīgie: klašu audzinātāji un viņu izraudzītie  skolēni. 

17.11. vienas mācību stundas laikā visām klasēm būs  valsts svētkiem veltītas Jēkabpils Vēstures muzeja tiešsaistes lekcijas:

5. stundā   7.-9. klasēm “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”

6. stundā   10.-12. klasēm “Jēkabpils pilsētas vēsture laiku lokos” 

Lai ar pilsonisku pašapziņu un piederības izjūtu  savai dzimtai, pilsētai, Latvijai gaidām valsts svētkus!

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji un d. v. D. Druveniece