Sākums Ziņas Notikumi
26
Apr
Skolu programma „Iepazīsti Saeimu”
ivetao Īsā saite
                                                   9 D
Jēkabpils Valsts Ģim 9 D Kl

Skolu programma „Iepazīsti Saeimu” ir pielāgota virtuālajai videi, paplašinot parlamenta piedāvājumu skolu jauniešiem – klātienē vai attālināti tiešsaistē iepazīties ar parlamenta darbu.

Tās mērķis ir ieinteresēt jauniešus par politiskajiem procesiem Latvijā, izglītot par Saeimu un tās struktūru, likumdošanu, deputātu darbu, demokrātiju un sabiedrības līdzdalību.

22.04.2021. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9.d klase apmeklēja piedāvāto lekciju „Iepazīsti Saeimu”. Lekcija tiek organizēta platformā Zoom un ilgst aptuveni vienu stundu. Pēc lekcijas noklausīšanās tiek izsniegts elektronisks apliecinājums.

Skolēnu pārdomas:

Linda: „Uzzināju daudz ko jaunu, tiku skaidrībā par tematiem, kurus es skaidri nesapratu. Bija arī iespēja iejusties deputāta lomā, pieņemt lēmumus un izteikt savu viedokli.”

Aleksa: „Bija ļoti patīkami, ka bija piedāvāts iesaistīties „vēlēšanās” un izteikt savu viedokli. Herta bija ļoti atvērta un patīkama, laba pieeja skolēniem. Praktiskā daļa ļoti iespaidoja.”

Markuss: „Man lekcija patika, jo es varēju uzzināt daudz vairāk par Saeimu. Man patika piedalīties piedāvātajā balsojumā. Lekcija bija saprotama.”

Sintija: „Es uzzināju daudz vairāk par Saeimu, tās darbību un mērķiem. Bija patiesi interesanti, informācija katram noderēs nākotnē, kā arī bija iespēja šajā pusaudža vecumā uzzināt vairāk par politiku.”

Amanda: „ Man ļoti patika lekcija, tā bija viena no interesantākajām lekcijām, kāda mums ir bijusi. Man ļoti patika piedalīties balsošanā, izteikt un pamatot savu viedokli. Es uzzināju, kā Saeima atšķiras no valdības un kā es varu kļūt par deputātu.”

Agnese D.: „Man patika iespēja ieklausīties klasesbiedru viedokļos un argumentos, kā arī patika iespēja izteikt savu viedokli un piedalīties šajās diskusijās. Patika, ka visas atbildes tika uzskatītas par pareizām, un uzsvērts, ka visi viedokļi svarīgi.”

Ilvars: „Lekcija bija ļoti interesanta, tika sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Uzzināju jaunas lietas par Saeimas darbību.”

Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas 9 D