Sākums Ziņas Notikumi
6
Mai
Sirsnīgs sveiciens skolēnu ģimenēm Mātes dienā un Starptautiskajā ģimenes dienā
Biruta Īsā saite

Kur, bērniņ, tu būt’ ņēmis
Savu gudru padomiņu,
Ja nebūtu tēvs, māmiņa
Tevi gudru audzējuši?
                 (Latv. t. dz.)

8.maijs – Mātes diena

15.maijs – Starptautiskā ģimenes diena

Mīļie vecāki! Mammas un tēti!

Bērni ir spoguļi, kuros vecāki redz savu pagātni, tagadni un nākotni.

Mamma – katram bērnam sava, vienīgā, vislabākā, visskaistākā… Mīlestībai kā simbolu mēdz piedēvēt rozes ziedu. Mātes mīlestība – mežrozītes mīlestība. Sirsnīga, maigās rokās iekļaujoša, piedodoša, un ērkšķi – mazi, tik vien, lai pie sevis noturētu un pasargātu…

R. Paula dziesma “Mežrozīte”. Izpilda Rihards Podāns. Skolotāja Sandra Bondare.

Tētis – paraugs, no kura mācīties spert drošus soļus, piecelties pēc kritiena, vīrišķīgi pieņemt dzīves izaicinājumus un stabili stāvēt uz savām kājām. Jums veltījumā R. Paula dziesma “Vecais zābaciņš”. Nekas, ka dziesmā minēts - zābaciņš “mātes dāvāts”, zinām, ka, zābaciņu iestaigājot, atbalsts gūts arī pie tēta stiprās rokas.

R. Paula dziesma “Vecais zābaciņš”. Izpilda Lauris Siliņš. Skolotāja Sandra Bondare.

Vecāki, dziesmas klausoties, lai jums jauki mirkļi, atceroties katram savu māmiņu!..

Paldies par sadarbību, atbalstu, ko sniedzat ikdienā! Lai sapratne, mīlestība un piedošana ir trīs atbalsta punkti, uz kuriem mums visiem turēties! Sirsnīgi sveicam tuvojošajos svētkos!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un administrācija