Sākums Ziņas Notikumi
6
Mai
Rihardam Podānam augstākais novērtējums zēnu vokālistu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas 2022”
Biruta Īsā saite
Aiviekstes Lakstigalas04

 Lai motivētu zēnu interesi dziedāt solo un veicinātu viņu radošo pašizaugsmi klasiskās mūzikas vokālās mākslas jomā, Meirānu Kalpaka pamatskolā katru gadu līdz šim notika zēnu vokālistu konkurss "Aiviekstes lakstīgalas". Konkurss veltīts izcilā latviešu operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņai. Pēc Meirānu Kalpaka pamatskolas slēgšanas Madonas novada domes deputāti par konkursa norises vietu izvēlējās Lubānas vidusskolu.

Šogad konkurss notika 30. aprīlī. Uz konkursu ieradās dziedošie zēni vokālisti no visas Latvijas.

Katram dalībniekam konkursam bija jāsagatavo 2 dziesmas. Viena latviešu tautas dziesma bez pavadījuma; otra – latviešu autora vai jaunrades dziesma ar vai bez pavadījuma; vienāda vērtējuma gadījumā žūrija varēja pieprasīt trešās dziesmas izpildīšanu (pēc brīvas izvēles).

Aiviekstes Lakstigalas02  Šogad ģimnāziju konkursā pārstāvēja 10. klases skolnieks Rihards Podāns. Viņš startēja ļoti veiksmīgi – iegūta 1. vieta savā vecuma grupā (16 - 18 gadu).

Apsveicam un sakām paldies Rihardam par atsaucību, ieinteresētību un centību, vecākiem - par atbalstu, skolotājai Sandrai Bondarei par entuziasmu un ieguldīto darbu gatavošanās procesā! Lai sadarbība turpinās un priecē gan pašus, gan klausītājus!

direktora vietniece Dace Druveniece

Aiviekstes Lakstigalas01 Aiviekstes Lakstigalas03