Sākums Ziņas Notikumi
30
Mai
Reklāmas aģentūrā „10.c” top reklāmas par Jēkabpils Valsts ģimnāziju
ivetao Īsā saite

Maijs ir mēnesis, kad tiek izlikti un arī “izvilkti” pēdējie vērtējumi, tiek pabeigti iesāktie apjomīgie  darbi, un līdz ar ceriņu plaukšanu  uzplauka arī 10.c klases reklāmas par Jēkabpils Valsts ģimnāziju, ko mēs kopā ar skolotāju Kristīni Modniku veidojām tēmas „Komunikācijas process un tā elementi” noslēgumā. Vispirms mēs pētījām dažādas reklāmas un apguvām reklāmu verbālos, neverbālos un grafiskos līdzekļus, un pēc tam 10.c pārtapa par reklāmas aģentūru.

Klase sadalījās grupās vai pāros, kuriem  nedēļas laikā bija dots uzdevums izveidot reklāmu par mūsu skolu, lai pievērstu  to jauniešu uzmanību, kuri nākotnē vēlētos mācīties mūsu skolā. Reklāmas prezentējot,  atklājām to, ka katrs video bija atšķirīgs pavisam ar ko citu; tika izmantoti dramatiski specefekti, saukļi, fona mūzika, grafiski izteiksmes līdzekļi, kā arī aktieru lomās iejutāmies mēs paši, mūsu skolotāji un skolasbiedri.

“Veidojot reklāmu, mēs attīstījām savas radošās un komunikācijas prasmes, domāšanu un tehnoloģiju lietošanu. Šis projekts iepazīstināja mūs ar reklāmas veidošanas pamatiem, un mēs varējām justies kā reklāmas aģentūras radošie darbinieki.” (Viktorija Ždana)

Mēs atļaujam arī saviem skolasbiedriem un skolotājiem aplūkot šos reklāmas darbus un priecāsimies, ja, veidojot kopīgo skolas reklāmu, izmantosiet arī mūsu idejas vai aicināsiet mūs radošajā komandā!

Saites uz reklāmām:

https://youtu.be/y7hLx3zTSsY 

https://youtu.be/MpSRTl8-OXY

https://youtu.be/byFh7xqCcmI

https://youtu.be/3ZyaO-LH7vI

https://youtube.com/shorts/RDT_FboGyMw

Lāsma Aiga Lasmane, 10.c