Sākums Ziņas Notikumi
1
Apr
Jaunietis - ES - Eiropas Savienības vērtības
ivetao Īsā saite
                                                                         Jaunietis Es
                        Domas

31. martā attālināti notika Jēkabpils Europe Direct centra organizētais tiešsaistes pasākums jauniešiem "Eiropas Vērtības", piedāvājot noklausīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzējas Silvijas Strušeles sagatavoto stāstījumu un iesaistīties sarunās.

Tiešsaistes pasākuma lektore sniedza atbildes uz tādiem jautājumiem: Kas ir Eiropas Savienības vērtības? Kāpēc tās ir nozīmīgas? Kāpēc Eiropas Savienības moto ir “Vienoti dažādībā”? Kā mēs nonākam pie vērtībām? - ar šiem jautājumiem rosinot dalībniekus atbildēt un diskutēt par savām un Latvijas jauniešu vērtībām un par mūsdienu pasaules lomu vērtību sistēmas izveidē.

Eiropas Savienības vērtības ir cilvēka cieņa, brīvība, vienlīdzība un solidaritāte, kas pilsoņiem nodrošina brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, balstoties uz demokrātijas un likuma varas principiem (ES pamattiesību harta). Hartā pieminētās vērtības ir jāievēro katrai Eiropas Savienības dalībvalstij, ja tā vēlas būt daļa no ES. Tas arī sniedz atbildi uz to, kāpēc Eiropas Savienības moto ir “Vienoti dažādībā”. Katrai valstij ir sava kultūra, valoda un tradīcijas, taču tām visām ir kopīgas iepriekš minētās vērtības.

Svarīgākā tiešsaistes pasākuma daļa bija tā, kuras laikā varējām diskutēt ar dažādu vecuma grupu jauniešiem par sev nozīmīgām vērtībām, par sociālo tīklu ietekmi uz mūsdienu pasaules redzējumu un par demokrātisko vidi.

Tiešsaistes pasākuma dalībnieku iespaidi:

Elīza Koļesinska (10.b): “Man šis tiešsaistes pasākums jauniešiem patika. Tas bija ļoti informatīvs un palīdzēja izprast Eiropas vērtības, kā arī cilvēka vērtības vispār. Īpaši patika diskusijas, jo varēja uzzināt jauniešu domas, uzskatus par vērtībām un citām tēmām. Ja kādreiz būs iespēja, noteikti piedalīšos un iesaku arī citiem piedalīties, jo šāda tipa pasākumi veicina jaunieša pašizaugsmi, izpratni par Eiropu, tās vērtībām, mūsdienu politikas norisēm utt.”

Evita Sondore (12.a): “Nodarbība palīdzēja nostiprināt jau zināmo gan par Eiropas Savienības, gan personīgajām vērtībām, lika pārdomāt un apkopot, formulēt domas par dažādām ikdienā it kā pašsaprotamām lietām, kuras īstenībā izrādās daudzu darbību kopums. Bija interesanti uzklausīt jauniešu dažādos viedokļus.”

Skolotāja Dace Druveniece: “Bija interesanti kopā ar jauniešiem piedalīties šajā pasākumā - dalīties pārdomās, rosināt viņus izteikties, uzdodot āķīgus vai mazliet izaicinošus jautājumus, just, kā pēc tam raisās sarunas. Ar prieku konstatēju, ka jaunieši, apzinoties demokrātijas plusus – “tautas spēku”, apzinās arī to, cik svarīgi faktors ir tautas  izglītotība, zināšanas, spriestspēja. Ne visi jaunieši  atbalsta to, ka vēlēt drīkstētu jau no 16 gadu vecuma, jo viņi savu “balsi” uztver kā nopietnu atbildību, kam vajadzīgas zināšanas un pieredze. Runājām arī par brīvību, kas nav visatļautība vai anarhija, par cieņu, ko iemanto, nevis pieprasa ... manuprāt, vērtīgi.”

Pasākuma nobeigumā atklājām, ka vērtības tiek veidotas cilvēka apziņā, balstoties uz pārvaldību, sabiedrību, paša izvēli, globālo vidi, dabu un iesakņotību, bet viss aizsākas mūsu domās. To apliecina arī bijušais Indijas politiskais un garīgais līderis Mahatma Gandijs:

                                                           

“Tas, kam tu tici kļūst par tavām domām,

Tavas domas kļūst par taviem vārdiem,

Tavi vārdi kļūst par taviem darbiem,

Tavi darbi kļūst par taviem paradumiem,

Tavi paradumi kļūst par tavām vērtībām,

Tavas vērtības kļūst par tavu likteni.”

/Mahatma Gandijs/

pasākuma dalībnieku vārdā, Diāna Mierture