Sākums Ziņas Notikumi
21
Apr
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda piedalās jauniešu Eiroparlamenta sēdē no Strasbūras
ivetao Īsā saite
Jauniešu E S1

Septembrī mūsu skolas pārstāvju komanda nolēma iesaistīties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā.

Šajā programmā skolotāji un skolēni sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, EP deputātiem un birojiem ar mērķi vairot zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas iespējam tajā, izpratni par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām un līdzdalību - iesaistot vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem.

Mācību gada laikā aktīvi darbojoties, esam kļuvuši par vienu no divām Latvijas skolām, kam 16. aprīlī bija gods pārstāvēt mūsu valsti jauniešu Eiroparlamenta tiešsaistes sēdē no Strasbūras. Tiešsaistē skolēni pavadīja divas stundas, klausoties uzrunas, paužot savu viedokli un balsojot par dažādiem ierosinājumiem.

Dalībnieku iespaidi:

Diāna Mierture, 10. klase: Pasākums bija izglītojošs, interesants un pārdomas rosinošs. Galvenās tēmas, ko sēdē apsprieda, bija kiberdrošība, tās nopietnākās problēmas (viltus ziņas, diskriminācija, datu aizsardzība) un to risināšanas paņēmieni. Secināju, ka mūsdienu jauniešiem ir liela interese un vēlme būt zinošiem tehnoloģiju jomā. Prieks, ka Eiropas Parlamenta darbinieki savu darbu ar jauniešiem uzskata par privilēģiju, uzklausot mūsu jautājumus un komentējot tos. Vērtīgākā atziņa - tikai sadarbības un komunikācijas rezultātā Eiropas Savienības dalībvalstis spēs ieviest pēc iespējas drošāku digitālo vidi.

Jete Dzene, 10. klase: Šī jauniešu Eiroparlamenta sēde bija kaut kas pilnībā jauns manā dzīvē, nekad nebiju bijusi šāda tipa pasākumā. Pirms sēdes sākuma bija uztraukums, jo tā notika platformā, kur vēl man nekad nebija notikušas tiešsaistes stundas, sanāksmes, kā arī bija bail par to, kā notiks jautājumu uzdošana, runāšana, taču sēde notika mierīgā un pozitīvā gaisotnē. Man bija iespēja uzdot jautājumus, balsot par tiem, izvirzīt idejas, balsot par tām, uzzināt daudzas atbildes uz svarīgiem jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienību, aktuālākajām problēmām pašlaik. Manuprāt, klātienē šī sēde būtu vēl daudz interesantāka un aizraujošāka.

Elīza Koļesinska, 10. klase: Manuprāt, šis bija izglītojošs pasākums ar iespēju iepazīt Eiropas parlamenta dalībniekus, kā arī uzzināt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kiberdrošību un citām tēmām. Prieks, ka bija liela atsaucība no jauniešu puses, īpaši jautājumos un ieteikumos, kā kiberdrošības problēmas varētu tikt risinātas, kā arī prieks, ka Eiropas parlaments uzklausa jauniešus viedokļus, jautājumus un ieteikumus, sniedzot komentārus par tiem. Sēdes laikā darbojos vietnē Slido, kurā aktīvi apstiprināju jautājumus, uz kuriem vēlējos dzirdēt atbildes, kā arī apstiprināju labākos ieteikumus.

Erlends Kleikalīdis, 11. klase: Šis bija interesants tiešsaistes pasākums ar iespēju iepazīt Eiroparlamenta telpas un tikt informētam par kiberdrošības situāciju un ar to saistītām problēmām.

Evita Sondore, 12. klase: Tiešsaiste bija vērtīga iespēja iepazīt ne tikai kiberpasaules aktualitātes un drošības pamatprincipus, bet arī Eiropas Parlamenta nozīmīgumu, darba kārtību un veikt virtuālu ekskursiju un ieskatu telpās.

Jauniesu E S3 Jauniešu E S2 Jauniešu E S4

Paldies jauniešiem par atsaucību un darbošanos šī mācību gada garumā! Paldies politikas skolotājam K. Klišānam par atsaucību un sadarbību! Mūsu visu kopīgais darbs nav beidzies. Maija sākumā sadarbībā ar BJC ir ieplānots Eiropas dienas tiešsaistes pasākums, kā arī gribas domāt, ka nākamgad vidusskolēniem būs vēlme turpināt Eiropas Parlamenta Vēstnieku komandas šogad uzsākto. Lai mums visiem pietiek enerģijas!

d.v. Dace Druveniece