2022./2023.m.g. 7.klašu skolēni uzsāks kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi. Detalizēta informācija šajā saitē.

Ģimnāzijas 7.klasē skolēni tiek uzņemti divās pamatizglītības otrā posma 7.-9. klase izglītības programmās (programmu kods 23017111):

  • V_3632 pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā - matemātikā;
  • V_3633 pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā ar augstākiem   sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā - mūzikā.

Ģimnāzijā 7. klasē tiek uzņemti visi izglītojamie, kuriem liecībā nav vērtējumu zemāku par 4 ballēm.

Skolēnu uzņemšanu 7. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

Dokumentus ģimnāzijas kancelejā Palejas ielā 32 pieņem no 1. līdz 17. jūnijam laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt pa tālruni 65237551.

Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem. Dokumentus var iesniegt arī tikai vecāki. Vēlams līdzi ņemt jau aizpildītu vecāka (aizbildņa) iesniegumu.

Saistībā ar attālināto mācību procesu 2020./2021.mācību gadā, skolēniem, kuriem 6.klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles, iestājpārbaudījumi tiek atcelti.

Ja objektīvi attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns nav paspējis iestāties līdz 17.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies no 15. - 25.augustam.

Iestājoties Jēkabpils Valsts ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz šādi dokumenti:

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!