2020./2021.mācību gadā 10. klašu skolēni uzsāks kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi.

Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vispārējās vidējās izglītības standartu gan skolēniem (šajā saitē), gan vecākiem (šajā saitē).

2020./2021.m.g. Jēkabpils Valsts ģimnāzija piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 4 padziļināto kursu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens,
2) humanitārais (mākslu) virziens,
3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija, vides zinības, lauksaimniecība),
4) matemātikas virziens (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas).

Skolēnu uzņemšanu 10. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt šajā saitē.

9. klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. klasē!

1. Uzņemšanu šogad organizējam 2 posmos. No šodienas līdz 5.jūnijam lūdzam iesūtīt pieteikumus elektroniski (pieteikuma forma) vai iesniegt personīgi ģimnāzijas kancelejā (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā), lai prognozētu aptuveno skolēnu skaitu un plānotu drošu dokumentu iesniegšanas grafiku.

2. Uzņemšanas komisija gaida jūs no 15. līdz 19.jūnijam no plkst. 9:00 līdz 16:00 uz dokumentu un motivācijas anketas (anketas forma *.pdf formātā un MS Word formātā) iesniegšanu.
Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.

3. Skolēniem, kuri objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ nav iestājušies līdz 19.jūnijam, papilduzņemšana turpināsies 25.,26.augustā.

4. Ja sekmju izrakstā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

5. Pēc tikšanās ar uzņemšanas komisiju, dokumentu iesniegšana un noformēšana skolas kancelejā 307.kabinetā.

6. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase vai ID karte.

7. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

7.1. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā),
7.2. apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu,
7.3. skolēna fotogrāfiju (3 x 4cm ),
7.4. medicīnisko karti, ja skola to absolventam izsniegusi,
7.5. personas lietu, ja skola to absolventam izsniegusi,
7.6. vecāka (aizbildņa) parakstītu iesniegumu dzīvošanai internātā, ja skolēnam tas nepieciešams (iesnieguma forma *.pdf formātā vai MS Word formātā).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!