7
Dec
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā izskaitļoja Jēkabpils vidusskolēnus – līderus!
Biruta Īsā saite
Afisa 01

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies projektā „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001), projekta vadītāja pedagogs karjeras konsultants Sarmīte Stikāne. Izsludinātajā projektu konkursā Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk Koledža) uzvarēja ar tiesībām pilsētas vidusskolēniem noorganizēt karjeras izglītības pasākumu.

Koledžas jaunieši un personāls kopīgā darbā stājās priekšā izaicinājumam – apmēram 100 vidusskolēniem izplānot, noorganizēt un novadīt izzinošu un interesantu pasākumu.

2017.gada 29.novembrī Koledža īstenoja karjeras izglītības pasākumu “Izskaitļo līderi!” Vidusskolēni tika ierauti projekta pasākuma virpulī – mēs iepazināmies un “lauzām ledu”, lai turpmākajās aktivitātēs būtu atraisīti un droši. Mēs novērtējām laika vērtību, jo visa diena bija izplānota pa minūtēm, kas uzlika lielu pienākumu slogu grupu pavadītājiem – Koledžas studentiem un audzēkņiem, kā arī visiem meistarklašu un pieturas punktu vadītājiem, jo, kā zinām, aktīvie cilvēki un pedagogi ir meistarīgi runātāji un laika limits viņiem ir liels izaicinājums. Mēs “atpazinām profesijas” studentu izveidotajos plakātos un noteicām plakātu autorus – uzvarētājus. Mēs “meklējām profesijas” Koledžas telpās, tiekoties ar dažādu profesiju un amatu pārstāvjiem, speciālistiem (Anna Aleksejeva, Anita Anģēna, Agrita Landzāne, Armands Līcītis, Ainārs Pavļukevičs, Laura Rakova, Rita Pole, Jolanta Znotiņa). Mēs “uzklausījām profesionāļus” veiksmes stāstu stundā (pateicamies viesiem Ingum Liseckim, Ilzei Morgunovai, Lailai Polei, Raivim Stupānam, Jolantai un Zanei Šūmakerēm). Mēs “darbojāmies ar profesionāļiem” arī praktiski – ar Aigaru Ašaku, Mariku Boķi, Ievu Gādmani, Solvitu Kozlovsku, Armandu Līcīti, Daci Līcīti, Teklu Rozentāli, Jolantu Šūmakeri. Grupu pavadītāji (Natālija Doļinovska, Liāna Isakova, Kristiāna Kaufelde, Emīlija Krapa, Diāna Frolova, Karīna Pētersone, Ieva Rimeicāne, Lāsma Runcīte, Ričards Saulītis) pasākuma laikā saliedēja savu komandu, atrada un grupu aizveda uz visiem ieplānotajiem objektiem, iepazīstināja ar katru nākamo uzdevumu, sekoja darba lapu aizpildīšanai un atbalstīja noslēguma prezentācijās.

Pasākums aizritēja spraigā darbā un tempā! Paldies izglītības iestāžu administrācijām par atļauju audzēkņiem piedalīties pasākumā, paldies pedagogiem, kas pavadīja vidusskolēnus! Liels prieks par pasākuma dalībniekiem, kas iesaistījās visās aktivitātēs, veica uzdevumus un ieguva jaunas zināšanas, atziņas un attieksmes! Paldies par atzinīgajiem vārdiem un komentāriem, ko saņēmām pasākumā noslēgumā un pasākuma novērtēšanas anketās. Izsaku pateicību Koledžas kolektīvam par kopīgi paveikto darbu pasākuma sagatavošanā un norisē!

Mēs izskaitļojām, ka līderi – drosmīgi, zināšanām bagāti, aktīvi, atraktīvi un izveicīgi, ievēro disciplīnu, ir interesanti sabiedrībā, uzņemas iniciatīvu un atbildību – ir visi jaunieši, kas piedalījās šajā karjeras izglītības pasākumā!

Ināra Upeniece
Pasākuma “Izskaitļo līderi!” vadītāja
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā

Foto šeit